Legatet har uddelt sine sidste midler i 2024. Vi takker for alle, der gennem årene har vist interesse for legatet. 

Herunder kan du læse lidt mere om nogle af de personer og organisationer, vi har støttet. 

Se oversigt over legatuddelinger

Skov for sjov og til de næste generationer

Når Anne Margrete og Karl Erik Møller, Tranum, går tur gennem deres skovarealer, kommer der ofte nye tanker og idéer om…

Genskabelse af beplantning ved Ringsted-Rødby banen

Hvad gør man når en banestrækning som Ringsted-Rødby i Guldborgsund renoveres og al beplantning må vige for at skaffe…

Tilbage til forandrede danske naturoplevelser

Kurt Mikkelsen vendte efter 33 år i Norge hjem til Danmark med sin norske kone, Linda, for at overtage barndomshjemmet…

En grøn oase ved Spurvehuset

Midt i Viborgs fuglekvarter på Spurvevej er der skabt en lille grøn oase som grobund for øget biodiversitet til glæde…

Vildt - og blomsterstriber i Øster Hornum

Bestyrelsen for MeNaTeket har nu i to år arrangeret vildt- og blomsterstriber på marker, i haver og på offentlige…

Øget biodiversitet i Hørbylunde Bakker

Frivillig indsats er med til at sikre et solidt fundament for genopretning af økosystemer, hvor natsommerfugle kan…

Erik Ellebæk og naturen

Erik Ellebæk har i mange år drevet et større kvægbrug på Fyn, men har for fem år siden købt en mindre ejendom tæt på…

150 års aktivitet fejres med nye bede

Botanisk Haves Venner har gennem årene gjort en stor indsats for at vedligeholde de mange specielle bede ved…

Natur og skov ved Almind Ådal

En skøn blanding af omorika, tørst, skov- og bjergfyr, thuja, pil, æblerose med mere kommer til at berige en natur- og…

Nye høje træer sættes i Rimmerskoven

10 ha blandet opvokset skov lidt syd for Vester Hassing er siden plantningen i 1927 blevet passet af Rimmerskovens Laug…

Livslang kærlighed til planter belønnes

Hos ægteparret Lise og Anders Holm, Haderuplund, bliver der stadig eksperimenteret med nye buske og træarter, fundet på…

Ny skov låner pladsen af børnehavebørnene

2.000 m2 ny skov hos Spjald Børnehave fylder meget og skal have otte års børnepause. Derfor har forældrebestyrelsen…

Der blev bart på bakketoppen nord for Handest

Landmand Jørn Brandsen har fået tildelt 10.000 kroner fra E.M. Dalgas’ Mindelegat som et tilskud til genetablering af…

Rasmus og passionen for plantning og nærmiljø

Rasmus Frederiksen fra Gørlev har i flere år brugt adskillige timer i sin fritid på at etablere mindre skovrejsninger,…

Visionært naturprojekt hædret med Dalgas’ Mindelegat

Landmand Peter Bjørnshauge Jensen har fået tildelt E.M. Dalgas’ Mindelegat, der administreres af Hedeselskabet, for sit…

En lille oase får nyt liv

Det har længe været et ønske at renovere mindelunden på Raunkjærgård, der også fungerer som starten på Raunkjær-Knude…

Grønt og godt fra havet

Blue Farm Aps er en nystartet virksomhed, der hører til på Hanstholm Havn, hvor de hidtil på forsøgsbasis har forsøgt…

Det gamle valnøddetræ, der blev til en hel plantage

En lille delegation fra Hedeselskabet har ved selvsyn set den spirende produktion af danske valnødder på Hesle Nygaard…