Moseharlekin-Hørbylunde-270623.JPG

Øget biodiversitet i Hørbylunde Bakker

Frivillig indsats er med til at sikre et solidt fundament for genopretning af økosystemer, hvor natsommerfugle kan tjene som nøglearter for indsatsfokus.

Kristian Knudsen har i 51 år brugt utallige frivillige timer på at registrere primært natsommerfugle på en lang række danske lokaliteter. Kristians data sikre et fantastisk grundlag for at vurdere udviklingen af de danske bestandene af natsommerfugle. Dette er med til at kvalificere det forestående arbejde med at genoprette økosystemer i Danmark, i det Kristians data er med til et fortælle udviklingen af hvilke delbestande som er forsvundet fra den danske natur og hvilke som er opstået. 

For sin indsats har han modtaget 17.000 kroner fra E.M. Dalgas' Mindelegat.

Natarbejde

Landskabsudvikling

Uden frivillige passionerede ildsjæle som Kristian Knudsen, ville vi stå på barbund i en lang række økologiske forhold, idet vi ganske enkelte ville mangle viden om udvikling i de danske delbestande af de enkelte dyrearters udvikling i takt med den danske landskabsudvikling.