Hedeselskabets repræsentantskab på udflugt i forbindelse med årsmøde 2019

Repræsentantskab

Hedeselskabets repræsentantskab består af 60 personer, hvoraf 48 er valgt i landets forskellige kredse. Derudover udpeger Landbrug og Fødevarer fire personer, mens repræsentantskabet vælger otte. 

Dronefoto af skov og mark

Bestyrelse

Hedeselskabets ni bestyrelsesmedlemmer vælges af henholdsvis repræsentantskabet (seks medlemmer) og medarbejderne (tre medlemmer). 

Logoskulptur

Direktion og ledelse

Hedeselskabets bestyrelse ansætter en direktion, som varetager den daglige ledelse af virksomheden. 

Hedeselskabets medlemsudvalg

Hedeselskabets medlemsudvalg er nedsat af bestyrelsen til at varetage medlemmernes interesser og arbejder blandt andet med at kortlægge mulighederne for at støtte projekter og aktiviteter i overensstemmelse med Hedeselskabets formålsparagraf.

Du er altid velkommen til at fremsende forslag til mulige projekter til os på info@hedeselskabet.dk.

Medlemsudvalget består af:

  • Janus Skak Olufsen, formanden for repræsentantskabet og formand for medlemsudvalget
  • John Nielsen, næstformand for repræsentantskabet
  • Bolette van Ingen Bro, udpeget af Hedeselskabets bestyrelse