Mindesmærke på Raunkjærgaard

En lille oase får nyt liv

Det har længe været et ønske at renovere mindelunden på Raunkjærgård, der også fungerer som starten på Raunkjær-Knude Skolespor. Nu har Hedeselskabet støttet renoveringen med E.M. Dalgas’ Mindelegat.

Det skorter ikke på historie på denne ejendom, Raunkjærgaard ved Tarm. Familien herfra har været hedeopdyrkere i flere generationer, og både Johan Hansen Raunkjær og Ane Raunkjær samt næste generation Hans og Kirstine Raunkjær er mindet på en af mindestenene i mindelunden og i Kongenshus Mindepark ved Viborg. Broderen til Hans Raunkjær, Niels Raunkjær, blev især kendt for engafvanding og som ”læplantningens mand”. Han var initiativtager til plantning af læhegn og skove i et stort område i Vestjylland. Og endelig er der botanikeren Chresten Raunkjær, som opfandt det ”Raunkiærske cirkelsystem” til at bestemme biodiversiteten i et område.

På Raunkjærgård finder man også mindesten for familien, og de er en del af en lille oase med store bøgetræer og en sø. Men mindelunden trænger til en renovering, og til det har de nuværende beboere, Fie og Søren Schelde, modtaget 20.000 kroner fra E.M. Dalgas’ Mindelegat. Det betyder blandt andet, at der skal fjernes døde træer og invasive arter, og der skal plantes nye træer og forårsløg.

En del af Raunkjær-Knude Skolespor
Mindelunden er en del af Raunkjær-Knude Skolespor, som bruges aktivt i lokalsamfundet af blandt andre Lyne Friskole, og projektet vil kunne tiltrække endnu flere i målgruppen og give dem en unik natur- og kulturhistorisk oplevelse. Lodsejerne har velvilligt åbnet stedet for offentligheden, hvor det er tilladt at gå en tur i mindelunden, nyde sin medbragte mad og stille telt op ved søen.

Raunkjærgård ejes i dag af Fie og Søren Schelde, og mindelunden er i trygge hænder hos dem. Det er Karen Raunkjær, som en del af Raunkjær-slægten, der har indstillet Fie og Søren Schelde til E. M. Dalgas' Mindelegat for deres arbejde og støtte til bevarelsen af mindelunden. Søren Scheldes forældre købte ejendommen i 1990, så Søren husker også, hvordan han har leget her som barn.

Det er et stykke historie, som følger med gården. Det forpligter også, men det er et særligt sted – også fordi der ellers ikke er mange bøgetræer i Vestjylland – det har vi tænkt os at bevare for eftertiden.

Søren Schelde

Han har desuden valgt at føje sin egen historie til. For et par år siden mistede Søren en kammerat i en bilulykke, og han har fået en mindebænk i bunden af mindelunden. ”Så kan man sidde her og kigge ud over markerne og tænke på ham,” fortæller han.

Ud over hjælpen fra Dalgas’ Mindelegat har frivillig arbejdskraft og økonomisk støtte fra efterkommere af slægten Raunkjær gjort projektet muligt. Der er i forvejen frivillige, som bidrager med hjælp til pasning af mindelunden, ligesom Fie og Søren Schelde bruger tid og kræfter på at passe området.

Karen Raunkjær og Søren Schelde med diplomet
Diplomoverrækkelse

20.000 kroner fra E.M. Dalgas’ Mindelegat

Karen Raunkjær overrækker et diplom til Søren Schelde som symbol på modtagelsen af legatet til brug for renoveringen af mindelunden på Raunkjærgård. Det er Karen Raunkjær, der har indstillet Fie og Søren Schelde til legatet.