Vores forretningsområder

Service handel og anlæg

By og landskab

By og landskab

Anlæggelse, pleje og vedligeholdelse af grønne områder og udendørsarealer er en central del af forretningen for HedeDanmark

Skovning

Skovprodukter og forvaltning

Skovprodukter og forvaltning

Ydelserne tæller blandt andet skovforvaltning i Danmark og Baltikum, fotoopmåling samt levering af bl.a. flis, råtræ og frø.

 

Blå Biomasse

Bæredygtigt protein

Bæredygtigt protein

Bæredygtig opdræt af blåmuslinger i storskala til gavn for det omkringliggende vandmiljø. 
 

Manuel grødeskæring

Natur- og klimasikring

Natur- og klimasikring

Naturpleje og genopretning, kystsikring samt grødeskæring og vandløbsvedligeholdelse er blot nogle af ydelserne fra denne del af HedeDanmark

St. Heddinge Renseanlæg - foto af Claus Boesen

Biologisk genanvendelse

Biologisk genanvendelse

HedeDanmark kan genanvende langt de fleste restprodukter og servicere alle typer virksomheder og forsyninger, der ønsker at optimere udnyttelsen af deres affald.

HD Nordic Trees varetager HedeDanmarks handel med juletræer - foto: Momentstudie

Juletræer, tilbehør og digitale produkter

Juletræer, tilbehør og digitale produkter

Mange års erfaring med dyrkning samt handel med både frø, udstyr, juletræer og pyntegrønt i bagagen leverer HedeDanmark til kunder i hele Europa

DDH Forest varetager Hedeselskabets skovejerskab i både Danmark, Baltikum og Frankrig

Skovejerskab

En skovejer med dybe rødder

I cirka 150 år har Hedeselskabet været skovejer - og i dag dækker ejerskabet andele i både Danmark, Baltikum og Frankrig. Hedeselskabets egne skove administreres af DDH Forest.

Anlæg af gasledning på losseplads i Polen

Grøn energi

Grøn energi

Afgasning af lossepladser samt etablering af biogasanlæg i Polen.

Vi er Hedeselskabet

På 2 minutter og  23 sekunder fortæller vi om vores aktiviteter - den korte version. Vi kommer omkring både forretning, forening og grøn innovation. 

Skovrejsning ved vandskov i Brylle

Klimaskov - for fællesskabet

Hedeselskabet opfordrer virksomheder, organisationer og privatpersoner til at investere i skovrejsning. Sammen vil vi bidrage til, at der inden 2030 bliver rejst 30.000 ha ny skov i Danmark – til glæde for naturen, klimaet, medarbejdere og kunder.

Hedeselskabet afholder hvert år flere arrangementer kun for medlemmer
Bliv medlem

En forening for naturelskere

Vores medlemskare tæller et bredt udsnit af forskellige mennesker - men fælles for alle er en passion for benyttelse og beskyttelse af naturen.  

Vores uddelingsprojekter

Her på kortet kan du se de projekter, vi har støttet siden 2009.

Støtte