STØTTE TIL NATURPROJEKT

Læs mere her

FORRETNING

Læs mere

FORENING

Læs mere

GRØN INNOVATION

Læs mere

HEDESELSKABET 2019 - FLERE GRØNNE AFTRYK

Læs mere

KLIMASKOV - FOR FÆLLESSKABET

Hedeselskabet opfordrer foretagsomme folk, virksomheder og organisationer til at investere i skovrejsning. Sammen vil vi bidrage til, at der inden 2030 bliver rejst 30.000 ha ny skov i Danmark – til glæde for naturen, klimaet, medarbejdere og kunder.

Læs mere
- et effektivt virkemiddel

Minivådområder

Hedeselskabet, Orbicon og HedeDanmark har arbejdet med minivådområder i adskillige år nu. Formålet med minivådområder er at skabe en prisbillig og fleksibel metode til at fange næringsstoffer fra markdræn, inden de kommer ud i vandmiljøet.

Læs mere

Muslingeopdræt

Blå biomasse

Blå biomasse A/S arbejder med udvikling af muslingeopdræt i Limfjorden og produktion af muslingemel. De opdrættede muslinger vil i løbet af kort tid kunne optage op til 150 tons kvælstof årligt fra de danske farvande.

Læs mere