HEDESELSKABET SKAL HAVE NY DIREKTØR

Læs mere

FORRETNING

Læs mere

FORENING

Læs mere

GRØN INNOVATION

Læs mere

Nye oplevelser med Hedeselskabet

Muslinger i Aarhus Havn

Dato: 15-08-2019 kl. 18:30 - Sted: DOKK 1 (havnesiden), Hack Kampmands Plads 2, 8000 Aarhus

- et effektivt virkemiddel

Minivådområder

Hedeselskabet, Orbicon og HedeDanmark har arbejdet med minivådområder i adskillige år nu. Formålet med minivådområder er at skabe en prisbillig og fleksibel metode til at fange næringsstoffer fra markdræn, inden de kommer ud i vandmiljøet.

Læs mere

Muslingeopdræt

Blå biomasse

Blå biomasse A/S arbejder med udvikling af muslingeopdræt i Limfjorden og produktion af muslingemel. De opdrættede muslinger vil i løbet af kort tid kunne optage op til 150 tons kvælstof årligt fra de danske farvande.

Læs mere