Vi bidrager bl.a. med:

Skov

Klimaskov

Klimaskov

Vi rejser og forvalter din klimaskov, som effektivt optager CO2, leverer træprodukter og øger biodiversitet. Det er godt for både bundlinjen, brandet og naturen.

Blåmuslinger 600

Blå Biomasse

Blå Biomasse - kvælstofreduktion med muslinger

Blå Biomasse A/S producerer bæredygtigt protein og renser de danske fjorde for kvælstof. Det gør vi naturligt og bæredygtigt med blåmuslinger - Havets naturlige ressource.

Biodiversitet i skoven

Biodiversitet

Biodiversitet

Vi tager udgangspunkt i naturens ressourcer i vores daglige virke – og vi øger naturens biodiversitet i både skov, landskab og by.

Hedeselskabet afholder hvert år flere arrangementer kun for medlemmer
En forening for naturelskere

Bliv medlem

Vores medlemskare tæller et bredt udsnit af forskellige mennesker - men fælles for alle er en passion for benyttelse og beskyttelse af naturen.  

Vi er Hedeselskabet

På 2 minutter og  23 sekunder fortæller vi om vores aktiviteter - den korte version. Vi kommer omkring både forretning, forening og grøn innovation. 

Skovrejsning ved vandskov i Brylle

Klimaskov - for fællesskabet

Hedeselskabet opfordrer virksomheder, organisationer og privatpersoner til at investere i skovrejsning. Sammen vil vi bidrage til, at der inden 2030 bliver rejst 30.000 ha ny skov i Danmark – til glæde for naturen, klimaet, medarbejdere og kunder.

Bakket landbrugslandskab
Deadline den 1. december

Hedeselskabets legater

Med deadline den 1. december indkaldes ansøgere til Edvard og Ane Agerholms legat og E.M. Dalgas’ Mindelegat.

Vores uddelingsprojekter

Her på kortet kan du se de projekter, vi har støttet siden 2009.

Støtte