Vi bidrager bl.a. med:

Skov

Klimaskov

Klimaskov

Vi rejser og forvalter din klimaskov, som effektivt optager CO2, leverer træprodukter og øger biodiversitet. Det er godt for både bundlinjen, brandet og naturen.

Blåmuslinger 600

Blå Biomasse

Blå Biomasse - kvælstofreduktion med muslinger

Blå Biomasse A/S producerer bæredygtigt protein og renser de danske fjorde for kvælstof. Det gør vi naturligt og bæredygtigt med blåmuslinger - Havets naturlige ressource.

Biodiversitet i skoven

Biodiversitet

Biodiversitet

Vi tager udgangspunkt i naturens ressourcer i vores daglige virke – og vi øger naturens biodiversitet i både skov, landskab og by.

Medlemsarrangement Hedeselskabets forening
En forening for naturelskere

Bliv medlem

Vores medlemskare tæller et bredt udsnit af forskellige mennesker - men fælles for alle er en passion for benyttelse og beskyttelse af naturen.  

Krageklund Mose

Nyt nummer af magasinet Vækst

I årets første udgave af Vækst tager vi fat på både store og svære spørgsmål, for vi kommer ikke uden om, at både klima og biodiversitet er forbundet med krise. 

Men forebyggelse som kystsikring og fremsynede naturprojekter viser os, at der også bliver handlet og dermed skabt en tro på, at der findes mange bæredygtige løsninger på de omfattende udfordringer.

Du skal være logget ind som medlem for at læse Vækst – er du ikke allerede medlem, kan du blive det i dag, for kun 200 kr./årligt (studerende halv pris). Bliv medlem her.

Jubilæumslegat unge mennesker 2000

Vidste du, at …

Hedeselskabet både uddeler og administrerer en række legater?

Edward og Ane Agerholms Legat og E.M. Dalgas’ Mindelegat er begge administreret af Hedeselskabet. Legaternes midler uddeles til initiativrige personer inden for landbrug og plantning.

Kender du nogen, der fortjener en anderkendelse, eller hører du selv til en af dem? Så er næste ansøgningsfrist er 15. april 2023. Læs mere om de to legater, og hvordan du søger eller indstiller:

 

Stormflodssikring Øresund
Lyt med

Hedeselskabets podcast

Lyt blandt andet til indlæste artikler fra Vækst, fx artiklen: Øresundsbroen sikres mod stormflod

Vores uddelingsprojekter

Her på kortet kan du se de projekter, vi har støttet siden 2009.

Støtte