Med fokus på langvarige relationer, høj faglighed, effektive afsætningskanaler og driftssikre løsninger forvalter HedeDanmark skov og beplantninger således, at skovens og naturens ressourcer benyttes optimalt - samtidig med at den natur vi arbejder i forbedres. Læs mere om de forskellige ydelser inden for skov herunder.

Skovforvaltning, skovning, skovcertificering m.v.

Skovdrift

HedeDanmarks ydelser i skoven danner samlet en komplet pakke, der dækker hele skovens udvikling fra plantning og skovdyrkning til skovpleje og handel med skovens produkter. 

Handel

Råtræ og flis

HedeDanmark leverer flis til bioenergi til danske varme- og kraftvarmeværker samt virksomheder og håndterer årligt over 1 million m3 råtræ fra danske og tyske skove til den internationale træindustri.

Handel

Juletræer og pyntegrønt

HedeDanmark er engageret i produktion og handel med juletræer og klippegrønt til danske leverandører og samarbejdspartnere.

Baltikum

Skovinvestering

Gennem HedeDanmarks datterselskab i de baltiske lande, HD Forest, tilbyder HedeDanmark at forvalte og formidle skovejendomme i hele Baltikum. 

Salg

Skovudstyr

HD 2412 leverer næsten alle former for udstyr til brug i skoven, til produktion af juletræer og pyntegrønt samt til planteskole og anlægsgartneri.

Innovation, udvikling og handel

Frø

HedeDanmark forædler, udvikler og sælger frø af høj kvalitet til kunder i både Danmark, Europa, Rusland og Nordamerika.