Mathilde Gade Jæger i New York

Studielegat: Hedeselskabets Grønne Fremtid

Med vores studielegat støtter vi studerendes ophold i udlandet.

Christina Døssing 720

Edvard og Ane Agerholms legat

Legatet uddeles til flittige og dygtige bønder, der forstår at arbejde sig fremad.

EM Dalgas mindelegat 800

E.M. Dalgas' Mindelegat

Legatet uddeles til støtte eller præmiering af én eller flere personer, institutioner eller sammenslutninger, der ved beplantning, læplantning, opdyrkning og kultivering eller på anden måde yder en fortjenstfuld indsats inden for de områder, der omfattes af Det danske Hedeselskabs formålsparagraf.