Spjald Børnehave udeareal

Ny skov låner pladsen af børnehavebørnene

2.000 m2 ny skov hos Spjald Børnehave fylder meget og skal have otte års børnepause. Derfor har forældrebestyrelsen taget initiativ til at udvide legepladsen med nye redskaber som kompensation for det mindre legeareal. Hertil har de fået tildelt 20.000 kroner fra E.M. Dalgas’ Mindelegat, der administreres af Hedeselskabet.

Når Ringkøbing-Skjern Kommune i 2010 får en grund på 18.000 m2 foræret til en ny børnehave, skulle man tro, at der er plads nok. Og det er der jo også sammenlignet med mange børnehaver i storbyerne – ret så misundelsesværdigt. At der så alligevel blev ”kamp” om pladsen, må i denne relation betragtes som en udfordring, der kunne løses, og det blev den da også ret så hurtigt.

Vi har mange gode udefaciliteter, men en stor del af arealet var tidligere dækket af græs, der ikke giver så meget variation. Jeg syntes der manglede en skov, hvor børnene kunne gå på opdagelse, klatre, byge huler og slappe af. Det er vigtigt, at børn allerede fra børnehavetiden bliver fortrolige med naturen og bruger den.

Jette Toft Jørgensen
Leder af Spjald Børnehave

Jettes brændende ønske om en skov blev vendt på et bestyrelsesmøde i børnehaven i januar 2022 og to måneder senere var alle træerne plantet. Det skyldes især hjælp fra byens erhvervsliv, som hurtigt var med på projektet både med pengegaver og arbejdskraft.

Med tiden vil skoven ikke kun være til glæde for børnene. Den bliver også til gavn for byen og være med til at gøre byen interessant for småbørnsfamilier og trække nye familier til. Alt sammen vigtige skridt til et skabe endnu mere liv og aktivitet i byen.

"Køre rundt"-ønske
Både for at flytte børnenes fokus væk for de spændende små træer, men også for at kompensere for den plads, som skoven i princippet fratager dem, bliver der med blandt andet midlerne fra Dalgas’ Mindelegat opsat nye spændende legeredskaber ved børnehaven. En af børnehavens pædagoger har undret sig over, at ingen af de nuværende legeredskaber kan ”køre rundt”, og derfor vil det blive snurreredskaber og karruseller, der fokuseres på.

E.M. Dalgas' Mindelegat

Børnehaveleder Jette Toft Jørgensen, Spjald Børnehave, foran børnehavens nyplantede skov. Hun står med diplomet på tildelingen af E. M. Dalgas’ Mindelegat. Legatet vil blive anvendt til nye redskaber på legepladsen for at rette børnenes fokus væk fra træerne og som en kompensation for det areal, der ikke kan anvendes de næste cirka otte år.