Anne Margrete og Karl Erik Møller

Skov for sjov og til de næste generationer

Når Anne Margrete og Karl Erik Møller, Tranum, går tur gennem deres skovarealer, kommer der ofte nye tanker og idéer om, hvordan naturværdierne får plads og bevares for de næste generationer. De hædres nu med E.M. Dalgas’ Mindelegat, og tildelingen skal anvendes til forskønnelse af et trist skovbryn og øge skovens mangfoldig.

Anne Margrete og Karl Erik har sagt farvel til deres job som tandplejer og politibetjent og kan nu hellige sig deres ejendom på 40 ha vest for Tranum med den natursmukke Fosdal som en af de nærmeste naboer.

De har haft ejendommen siden 1984 og har i fritiden både nydt skoven og dens muligheder og haft en produktion af juletræer og pyntegrønt. Juletræerne har været et samlingspunkt for familie og venner, men produktionen kræver en stor indsats, og det er planen, at den skal minimeres i de kommende år.

I 2023 købte ægteparret en naboskovparcel på 4 ha for at skabe sammenhæng mellem arealerne. Og det er her, Dalgas-legatet får lov at gøre gavn. For det første er der et 300 meter langt gammelt og beskadiget skovbryn bestående af sitkagran, som skal forskønnes. Det bliver helt sikkert til glæde for de mange turister, der benytter vandreruten Tranum-Fosdal, hvorfra der er udsigt til skovbrynet.

For det andet skal der plantes.

Vi er glade for donationen, så er der midler til at plante mere end vi havde planlagt.

Karl Erik Møller

Anne Margrete og Karl Erik ønsker at ændre parcellens monokult bestående af udtjent og delvist udgået juletræsplantage i retning af en mere mangfoldig bevoksning til gavn og glæde for insekter, vildtet og fuglene. Her vil der blandt andet blive plantet bøg, lærk, birk, eg, cypres, hvidtjørn, sargents æble, gedeblad, skovæble og skovpære.

Ofte har de selv klaret podning og plantning af træerne på ejendommen. På det nyindkøbte areal står de også selv for plantningen med rådgivning fra HedeDanmark.

Børnenes egne træer
Der er eksperimenteret og plantet mange forskellige træet i det område, som de kalder ”Skov for sjov”. Her er interessen for naturen også givet videre til de næste generationer. Ægteparrets to børn, og nu også børnebørnene, har fået plantet deres eget træ i skoven ved forskellige mærkedage; fødsel, første skoledag, konfirmation og lignende.

Træerne gror godt til, og det kan ofte være svært at genkende dem fra hinanden, og derfor er der i vinterperioden blevet produceret små metalskilte med navn og lejlighed, som sættes ved træerne i skoven.

Skovbryn ved Fosdalen

Vandring i Fosdalen

Landskabet i dette nordvestligste hjørne af Hanherred er præget af Lien, Danmarks største indlandsskrænt, som rejser sig med højder over 60 meter over det flade forland. En række dybe dale og erosionskløfter skærer sig ned i Liens bløde undergrund. Den mest kendte og den største er Fosdalen.

En smuk vandrerute giver mulighed for at udforske området. Læs mere her.

Vandreruten Tranum-Fosdal går tæt forbi Anne Margrete og Karl Erik Møllers skovparcel og det er her en del af legatportionen vil blive anvendt.