Kurt Mikkelsen

Tilbage til forandrede danske naturoplevelser

Kurt Mikkelsen vendte efter 33 år i Norge hjem til Danmark med sin norske kone, Linda, for at overtage barndomshjemmet på Søvangen i Snæbum ved Hobro. Her mærkede han tydeligt de forandringer, som naturen havde gennemgået mens han var i Norge. Naturen havde mistet noget af sin mangfoldighed og han havde derfor et stort ønske om at bidrage til en positiv udvikling af den lokale flora og fauna.

Sammen med Linda tog Kurt Mikkelsen derfor flere initiativer til at forbedre naturen og købte blandt andet et tillægsområde på 0,9 ha fra nabogården med det formål at beplante det til gavn for insekter, fugle og dyr, som efterhånden har fået begrænset deres overlevelsesvilkår. 

En del af det nyindkøbte område blev 2020 tilsået med forskellige blomster- og vildtblandinger med det resultat at både råvildt, harer og agerhøns fandt det interessant at benytte sig af de faciliteter, som nu pludseligt var blevet tilgængeligt for dem.

Ægteparret oplevede imidlertid, at den sporadisk anlagte ”vildt-ager” ikke havde opnået sit optimale grundlag som livsnerve for mange insekter, dyr og fugle. Derfor vil de nu beplante området med træ- og flerårige plantearter, som i langt større grad kan bidrage til at være en mere stabil lokalitet for faunaen.

Øget biodiversitet
Som en hjælp til at skabe større naturværdi på ejendommen har Kurt modtaget en legatportion på 25.000 kroner fra E.M. Dalgas’ Mindelegat. Midlerne skal blandt andet anvendes til:

  • Et lavt læhegn for beskyttelse mod vest.
  • Diverse planter til gavn for en større diversitet af sommerfugle og bier.
  • Planteskjul og plantesorter specielt tilpasset agerhøns.
  • Diverse flerårige beplantninger til gavn for fugle og dyr i yngleperioden og i gennem vinteren.
udsigt fra Søvangen i Snæbum