Biodiversitet er i fokus, når HedeDanmarks område for Landskab & Anlæg plejer samt genopretter naturen og ikke mindst styrker modstandskraften mod klimaforandringer gennem klimasikringsprojekter og grønne anlæg. Læs mere om ydelserne herunder. 

Vandløb, søer, moser, heder m.v.

Naturpleje og genopretning

HedeDanmark løser alle typer af naturprojekter; heder, enge, kær, moser, overdrev, fortidsminder, publikumsfaciliteter, vandløb, søer, bynære områder og bekæmpelse af invasive arter.

Grønne tage, LAR, uderum m.v.

Nyanlæg

HedeDanmark har medarbejdere med stor ekspertise og erfaring i arbejdet med at skabe nyanlæg, der udtrykker kvalitet og kreativitet. 

Skovrejsning, levende hegn, poppel m.v.

Plantning og landskabsudvikling

HedeDanmark varetager alle plantninger uden for bygrænsen, både for offentlige og private kunder i Danmark.