Torben Lunds skov

Natur og skov ved Almind Ådal

En skøn blanding af omorika, tørst, skov- og bjergfyr, thuja, pil, æblerose med mere kommer til at berige en natur- og skovejendom ved Almind Ådal.

På ejendommen bor Torben og Grethe Lund. Der findes nok ikke ret mange ejendomme, der byder ind med hele spektret af herlighedsværdi som deres ejendom. Her er en dal, en å, et moseområde, en egeskov, en produktion af juletræer og pyntegrønt samt øvrige skovområder.  

For et par år siden er ejendommen udvidet med køb af en naboejendom, der har været drevet som traditionelt landbrug med cirka 18 hektar.

Torben Lund har modtaget Dalgas’ Mindelegat på 25.000 kroner til beplantning og læplantning på de tidligere landsbrugsarealer for hermed at øge naturværdien af ejendommen.

Ønsket har været en blandet beplantning. Ud over nordmannsgran og nobilis er det rødgran, sitkagran og fyr. Ind imellem plantes piletræer for at øge biodiversiteten. Andre løvtræer kan også komme på tale.

Torben Lund med diplom
Almind Ådal