Flere og flere virksomheder og organisationer vælger i disse år at tage ansvar for aktivt at være med til at løse de globale og lokale udfordringer inden for klima og biodiversitet. Det er imidlertid komplekse udfordringer, der skal løses, og som kræver en dyb indsigt i dynamikkerne omkring klima, miljø og biodiversitet.  Derfor efterspørger mange en partner og nogle løsninger, der kan garantere, at indsatsen reelt gør en markant forskel. Til det formål har Hedeselskabet udviklet en portefølje af det, vi kalder Naturbaserede Løsninger.

I tæt partnerskab med jer udvikler vi en løsning, som tager hånd om en konkret klima- eller naturrelateret udfordring, hvad enten det handler om etablering af en CO2-bindende klimaskov, opførelsen af et mangfoldigt biodiversitetslandskab, etablering af nye, diversitetsfremmende vådområder eller styrkelsen af et mere mangfoldigt dyre- og planteliv i byens geografi.

Vi kalder det Naturbaserede Løsninger, fordi vi arbejder med naturens egne elementer: et voksende træ, en muslingekoloni, et levende vandområde…

Et naturprojekt til lands eller til vands kan være til glæde for både flora, fauna og klima, for virksomhedens ansatte og for borgere i lokalmiljøet. Men en Naturbaseret Løsning kan også bidrage til jeres forretning, hvis løsningen for eksempel designes, så den kan indregnes i jeres klimaregnskab eller modsvare andre lovkrav, reguleringer eller rapporteringskrav.

Hedeselskabet bygger aktiviteter på mere end 150 års arbejde i partnerskab med den danske natur og det omgivende samfund. På den baggrund tilbyder vi løsninger, der går hele vejen fra de indledende samtaler og analyser, over design og planlægning til etablering og fremtidig monitorering og vedligehold. Med vores Naturbaserede Løsninger bruger vi vores dybe indsigt i naturens egne processer til at designe naturprojekter, som gør en reel og målbar forskel – sammen med jer.

Vores Naturbaserede Løsninger

Klimaskov - Styrk jeres virksomheds klimaregnskab og ESG-profil

Klimaskov

Klimaskov

– få bedre klimaregnskab med jeres egen skov

Klimabidrag ved byggeri

Klimabidrag ved byggeri

Klimabidrag ved byggeri

– match jeres bygnings CO2-udledninger over 50 år

Naturgenopretning i landskabet

Naturgenopretning i landskabet

Naturgenopretning i landskabet

– investering i bedre natur

Bynær biodiversitet - skab mere liv i byerne

Bynær biodiversitet

Bynær biodiversitet

– skab mere liv i byerne

Naturgenopretning i havet

Naturgenopretning i havet

Naturgenopretning i havet

– naturgenopretning skaber biodiversitet i havet

Klimaskov - Styrk jeres virksomheds klimaregnskab og ESG-profil

Tre gode grunde til at vælge en Naturbaseret Løsning

Naturgenopretning i havet

Bidrag!

Vær med i ’klubben’ af ansvarlige og ambitiøse virksomheder, som reelt kerer sig om verdens tilstand – og gør noget ved den.

Bynær biodiversitet - skab mere liv i byerne

Gå forrest!

Fremtiden tilhører de naturpositive forretningsmodeller. Kom fremtidige reguleringer, lovkrav og rapporteringskrav i forkøbet, og gavn for eksempel dit klimaregnskab med en CO2-lagrende løsning.

Bynær biodiversitet - boost den lokale naturs mangfoldighed

Vis det!

Udtryk jeres ESG-strategi i et konkret, synligt projekt, som skaber opmærksomhed, og som gør det nemt for kunder, forbrugere og eksisterende og nye medarbejdere at vælge jer til.