Da Hedeselskabet er en selvejende institution med status som erhvervsdrivende fond vil overskuddet af Hedeselskabets kommercielle aktiviteter ikke blive udbetalt til en stribe aktionærer. I stedet investerer Hedeselskabet pengene i for eksempel innovation og i at gøre Danmark til et bedre sted at være for de fremtidige generationer. Det gør vi ved at dele penge ud til forskellige formål. Uddelingerne går både til større udviklingsprojekter og mindre konkrete initiativer – alle inden for natur, miljø og energi.

Herunder kan du læse lidt mere om nogle af de større projekter, som vi har støttet.

Se oversigt over Hedeselskabets uddelinger

Hedeopdyrkningens historie kommer som storfilm

I 2023 kan man opleve hedens historie på det store lærred. Der får filmen ”Kongens Land” nemlig efter planen premiere i…

Rosenfeldt får en biodiversitetsoverhaling

Med støtte fra Hedeselskabet og 15. Juni Fonden går HedeDanmark i gang med at skabe bedre forhold for vildt og mere…

Eskelunden - fra losseplads til bynaturpark

Eskelunden bliver snart beriget med et stiforløb med boardwalk, et udendørs opholdsrum, som kan bruges i…

Fanø, fredede arealer og afgræsning med køer - uden hegn

Et treårigt forsøg med virtuelle hegn til kreaturer skal undersøge, hvordan græsningen kan foregå på en måde, der bedst…

Ny hytte til udeliv, undervisning og overnatning

Et netværk af seks selvejende institutioner ønsker at vække elevernes viden om og respekt for naturen. Med støtte fra…

Lege- og naturområde ved nyt børne- og ungehospice

Lindrende og legevenligt naturområde ved det ny børne- og ungehospice i Rønde skal give både syge børn, raske søskende…

En lille musling med en stor effekt

Hedeselskabet har givet støtte til udarbejdelse af en formidlingsvideo om muslingeopdræts positive effekter. 

Mmmmmm, muslinger

Muslinger er på mange måder en genial opfindelse. Den filtrerer det vand, den lever i for sunde mikroalger, og så…

Nonnehaven ved Randers Realskole

Randers Realskole ønsker at etablere en grøn åben byhave og læringsrum ved den nye skolebygning på Jensen Wærums Allé…

Gydebanker for laks i Skjern Å

Hedeselskabet støtter et projekt, der skal forbedre laksens gydemuligheder i Skjern Å på en strækning nedstrøms…

Der værnes om kulturhistorien på Hessel Herregård

Hessel Herregård er i gang med en større renovering, herunder af de klassiske stendiger. Til det er der givet støtte…

Fra græsplæne til vild naturhave i Skals

Skals – højskolen for design og håndarbejde transformerer i den kommende tid et fladt græsplæneareal til en varieret…