Da Hedeselskabet er en selvejende institution med status som erhvervsdrivende fond vil overskuddet af Hedeselskabets kommercielle aktiviteter ikke blive udbetalt til en stribe aktionærer. I stedet investerer Hedeselskabet pengene i for eksempel innovation og i at gøre Danmark til et bedre sted at være for de fremtidige generationer. Det gør vi ved at dele penge ud til forskellige formål. Uddelingerne går både til større udviklingsprojekter og mindre konkrete initiativer – alle inden for natur, miljø og energi.

Herunder kan du læse lidt mere om nogle af de større projekter, som vi har støttet.

Se oversigt over Hedeselskabets uddelinger

Portalindgang til Sengeløse Naturpark

I et samarbejde mellem Høje Taastrup Kommune og HedeDanmark og med støtte fra Hedeselskabet bliver der skabt en…

Gedved sø- og oplevelsessted

Et mere end 40 ha stort engområde, kaldet ’Gedved Sø” i Horsens Kommune, er, efter et projektarbejde forestået i…

Bogen om Samsøs landskaber

Hedeselskabet har givet støtte en bog om formidling af Samsøs skønne natur. Bogen er samtidig en præsentation af en…

Ung generation tager ansvar for vores natur

Til projektet ’Biernes fantastiske verden’ uddeler Hedeselskabet 150.000 kroner til Danish Doc Production ApS, ved…

Hedeopdyrkningens historie kommer som storfilm

I 2023 kan man opleve hedens historie på det store lærred. Der får filmen ”Kongens Land” nemlig efter planen premiere i…

Rosenfeldt får en biodiversitetsoverhaling

Med støtte fra Hedeselskabet og 15. Juni Fonden går HedeDanmark i gang med at skabe bedre forhold for vildt og mere…

Eskelunden - fra losseplads til bynaturpark

Eskelunden bliver snart beriget med et stiforløb med boardwalk, et udendørs opholdsrum, som kan bruges i…

Fanø, fredede arealer og afgræsning med køer - uden hegn

Et treårigt forsøg med virtuelle hegn til kreaturer skal undersøge, hvordan græsningen kan foregå på en måde, der bedst…

Ny hytte til udeliv, undervisning og overnatning

Et netværk af seks selvejende institutioner ønsker at vække elevernes viden om og respekt for naturen. Med støtte fra…

Børnehaver skal have flere grønne legepladser og naturglade børn

Flere bier, blomster og mere vild natur på legepladsen, som børn kan gå på opdagelse i. Det er målsætningen for et nyt…

Lege- og naturområde ved nyt børne- og ungehospice

Lindrende og legevenligt naturområde ved det ny børne- og ungehospice i Rønde skal give både syge børn, raske søskende…

En lille musling med en stor effekt

Hedeselskabet har givet støtte til udarbejdelse af en formidlingsvideo om muslingeopdræts positive effekter.