Vores medlemmer har en stor viden om, hvad der foregår af spændende lokale initiativer rundt i landet. Den viden vil vi gerne trække på, så vi sikrer os, at vi i Hedeselskabet investerer vores midler i de bedst tænkelige projekter, som bidrager til at udvikle natur, miljø, energi og levevilkår i Danmark.

Der er ansøgningsfrister d. 1. februar og d. 1. juli.

For at søge midler fra medlemspuljen, skal du være medlem af Hedeselskabet. Er du ikke allerede medlem, kan du blive det i dag – det koster kun 200 kroner om året, og både privatpersoner og foreninger kan melde sig ind. Klik her for at blive medlem

Herunder kan du læse om de projekter, vi har støttet via medlemspuljen.

Se oversigt over projektet støttet via medlemspuljen

Mere lokal frugt og biodiversitet skaber et lille refugium

Højlyngsstien der går mellem Årsdale og Hammershus benyttes af mange vandrere både lokale og turister. I fremtiden kan…

Læring i det fri i Mellerup

Forskning viser, at børn der undervises i sammenspil med naturen, har en øget motivation og bedre trivsel. Det budskab…

Kilden er åben i Vejrumbro

Foreningen Vejrumbros Venner har stået i spidsen for åbningen af et stykke af kilden mellem Vejrumbro by og Nørreå. Ud…

Bevar de naturlige levesteder

Midtjysk Jagthunde Klub er en aktiv medspiller i projektet ’Mere Natur i Agerlandskabet’, der er et projekt til gavn…

Skøn natur nær Skærsø

Lokal lodsejer i Veerst deler gerne den landskabelige herlighed med turister, genboer og andre lokale beboer. På deres…

Frodige Fællesskaber omdanner græsplæner til blomsterhav

Mange mennesker lever med lysten til at gå aktivt i gang med at gøre noget konkret, der kan mærkes for natur,…

Uderum skaber bedre trivsel i Kompedal

Naturen, sund kost, motion og nærværende pædagogik gør en afgørende forskel for elevernes trivsel på Dybkær…

Knæfald for citronsommerfuglen i Skødstrup

Tre gæve mænd går på en kold januardag i knæ for citronsommerfuglen. Ja, det virker lidt surrealistisk, at et knæfald…

Der bliver plads til alle omkring det nye spejderbål i Sengeløse

Med en ny bålplads og bænke vil spejderne i Jacala-Stammen i Sengeløse gøre Helges Have til et naturligt og hyggeligt…

Så fik Blackfoot-spejderne plantet 170 træer

I strålende efterårssol fik Blackfoot Blovstrød-spejderne plantet rigtig mange træer støttet af Hedeselskabets…

Ny bro ved Tjele skal skabe forbindelse mellem fortid og nutid

Blomstergården ved Tjele er kendt for et stort parkanlæg og pomet med over 800 forskellige sorter af bær og frugt. Nu…

Fra dambrug til sø omgivet af biodiversitet

Landmand Hans Kristian Nygaard, Rakkeby på Mors, ønskede at forandre et tidligere dambrug til en rekreativ sø omgivet…