Hedeselskabets biodiversitetspark

Hedeselskabets biodiversitetspark

I foråret 2021 gik dygtige medarbejdere fra HedeDanmark i gang med at forvandle det store græsareal foran Hedeselskabets hovedkontor til park med frodige blomstermarker, skovlommer, bærbuske og vandløb. I september 2021 var arbejdet færdigt og parken klar til indvielse. Bedre betingelser for biodiversiteten er omdrejningspunktet for parken, som er et levende område for insekter, dyr, planter og mennesker.

Statue Dalgas

Statue af Dalgas

I forbindelse med selskabets 50års jubilæum i 1916 udførte billedhugger Anders Bundgaard en granitstatue, der er opstillet ved familien Dalgas’ tidligere skovejendom Høllund Søgaard. Den statue har været model til bronzestatue på Klostermarken af selskabets første direktør Enrico Mylius Dalgas, der er støbt af bronzestøberiet Leif Jensen, Bagsværd.

Kasela

KALESA

Foran hovedkontoret står skulpturen med titlen "KALESA" af billedhuggeren Kirsten Lockenwitz. Skulpturen er udført i matsleben granit og har en højde på 230 cm, en længde på 550 cm og en bredde på 106 cm. Skulpturen er født til Hedeselskabets arkitektur. Udformningen er stramt geometrisk og følger dels arkitekturens linjer dels terrænets skråning.