Vester Hassing Fællesjord

Nye høje træer sættes i Rimmerskoven

10 ha blandet opvokset skov lidt syd for Vester Hassing er siden plantningen i 1927 blevet passet af Rimmerskovens Laug. Skoven har altid været anvendt af de omkringboende, men nu skaber lauget flere oplevelsesmuligheder med hjælp fra Dalgas' Mindelegat.

Foreningen for beplantning af Vester Hassing Fællesjord – i daglig tale Rimmerskovens Laug – varetager i dag pasning og pleje af den gamle skov. Ejerskabet af skoven var tidligere ret uvist, og derfor har bestyrelsen arbejdet for at få en ejendomsdom over skoven. Det lykkedes i 2018, så skoven kan nu bevares for fremtiden for byens borgere og omkringliggende områder.

Siden da har foreningen arbejdet med forskellige aktiviteter for at gøre området til et attraktivt samlingspunkt.

I foråret 2019 etablerede lauget en bærhave bestående af traditionelle frugttræer og bærbuske, men også de knap så udbredte planter som spiselige kastanjer, saskatoon og honningbær er der plads til.

Haven er åben for nærområdets borgere og besøgende i skoven. Alle er velkomne til at plukke bær og frugter. Der var godt med frugter i 2022, og vi kunne se, at der flittigt blev plukket i skoven.

Anders Hvedhaven
Næstformand, Rimmerskovens Laug

Det er laugets kasserer og skovens altmuligmand, Harry Pedersen, der viser Hedeselskabets repræsentant rundt på det åbne areal ved siden af frugt- og bærhaven. Han har gået med motorsaven i mange dage for at udtynde og åbne beplantningen mod syd, så der nu er udsigt ud over vidderne ned mod Limfjorden. Samtidig er der også kommet karakter på pladsen ved at det gamle dige, som mange af træerne står på, er blevet synligt og skaber en god ramme for pladsen.

Det er også Harry, der forsøgsvis har placeret nogle stokke med flag rundt omkring, hvor der skal plantes nye høje træer på pladsen. De nye træer skal også være med til at give pladsen karakter og skabe skygge for de borde- og bænkesæt, der vil blive opsat her. Placeringerne kan indtil videre justeres, og det er da også det, der igangsættes efter rundvisningen.

E.M. Dalgas' Mindelegat
Rimmerskovens Laug har fået tildelt 20.000 kroner fra E.M. Dalgas’ Mindelegat, der administreres af Hedeselskabet.

Legatet vil blive anvendt til de nye træer, til udskiftning af nogle af stolperne i hegnet omkring bær- og frugthaven og til vildtbeplantning nær ved borde- bænkesættene.

Vester Hassing Fællesjord Harry og Anders Hvedhaven
Historiske elementer

En gravet grøft gennem skoven

Harry Pedersen (tv.) og Anders Hvedhaven, kasserer og næstformand i Foreningen for beplantning af Vester Hassing Fællesjord, ved mejeribækken, der løber fra Vester Hassing gennem Rimmerskoven og ud i Limfjorden. Det er en gravet rende, der engang var afløbskanal for mejeriets spildevand – deraf navnet.