1. INFORMATION OM HEDESELSKABET

Nedenstående vilkår (herefter ”Vilkårene”) gælder for oprettelse af medlemskab, som medlemmer foretager på www.hedeselskabet.dk.

Når du bestiller medlemskab på www.hedeselskabet.dk, handler du med:

Det danske Hedeselskab
CVR-nr. 42 34 46 13
Klostermarken 12
8800 Viborg
Danmark
E-mail: medlem@hedeselskabet.dk
(herefter ”Hedeselskabet”)

Vilkårene for oprettelse af medlemskab accepteres af dig som nyt medlem i forbindelse med din online-tilmelding.

Dit medlemskab er reguleret af vedtægterne for Hedeselskabet (herefter ”Vedtægten”). Du finder vedtægterne her: Vedtægter

2. BETALING AF KONTINGENT VED INDMELDELSE
Ved indmeldelse i Hedeselskabet betaler du det medlemskontingent, som er angivet i forbindelse med din online-tilmelding. Hedeselskabet modtager betaling med Dankort/VISA-Dankort, VISA og Mastercard, og betaling vil blive trukket på din konto, straks efter at dit medlemskab er registeret hos Hedeselskabet. Alle beløb er i danske kroner (DKK).

Medlemskontingent for et helt år er fastsat af repræsentantskabet, jf. bestyrelsens indstilling. 

Medlemskontingent opkræves for ét år ad gangen, jf. disse vilkårs pkt. 3. I indmeldelsesåret betaler du alene forholdsmæssigt kontingent. Ved indmeldelse betaler du således fra og med det kvartal (januar, april, juli og oktober), som du indmelder dig i, frem til og med udgangen af samme kalenderår.

Den i forbindelse med din online-tilmelding erlagte kontingentbetaling dækker (medmindre andet fremgår af online-tilmeldingen) kontingent frem til næstkommende ordinære kontingentbetaling for medlemmer af Hedeselskabet (pr. 1. januar).

Hedeselskabet bruger en godkendt betalingsserver, der krypterer alle dine kortoplysninger med SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at man ikke kan aflæse dine informationer, og at Hedeselskabet opbevarer dine personlige oplysninger fortroligt. Læs mere om opbevaring af personlige oplysninger under pkt. 8.

3. FREMTIDIG BETALING AF KONTINGENT
Som medlem af Hedeselskabet betaler du et årligt kontingent. Kontingentets størrelse fastsættes af repræsentantskabet (jf. Vedtægten) efter bestyrelsens indstilling. Såfremt Hedeselskabet ikke senest den 15. marts har modtaget et medlems indbetaling af kontingent, ophører medlemmets medlemskab automatisk og uden yderligere varsel.

Du bør være opmærksom på, at dit betalingskort er aktivt, således at du ikke utilsigtet bliver udmeldt af Hedeselskabet. Måtte sådan utilsigtet udmeldelse ske, kan du gentilmelde dig som medlem hos Hedeselskabet ved brug af online-formularen.

4. TIDSPUNKT FOR MEDLEMSKAB
Du er medlem af Hedeselskabet på det tidspunkt, hvor Hedeselskabet har registreret dit medlemskab.

Din mulighed for at afgive stemme kan være begrænset af Vedtægten.

5. FORTRYDELSESRET
Du har mulighed for at fortryde din indmeldelse hos Hedeselskabet.

Fortrydelse skal anmeldes til Hedeselskabet senest 14 dage efter din indmeldelse i Hedeselskabet. Meddelelsen skal gives pr. e-mail til medlem@hedeselskabet.dk. I meddelelsen skal du gøre tydeligt opmærksom på, at du ønsker at benytte din fortrydelsesret.

6. MEDLEMSKABSPERIODE
Et medlemskab i Hedeselskabet fornys hvert år den 1. januar, i hvilken forbindelse medlemskontingentet automatisk vil blive trukket fra dit betalingskort. Du godkender ved din online-tilmelding automatisk træk på dit betalingskort af et beløb svarende til det af repræsentantskabet fastsatte kontingentbeløb.

7. UDMELDELSE
Medlemskabet kan når som helst bringes til ophør ved fremsendelse af e-mail herom til medlem@hedeselskabet.dk.

En udmelding medfører ikke refusion af allerede indbetalt medlemskontingent for hele året.

Bekræftelse af udmelding fremsendes med e-mail.

8. PERSONOPLYSNINGER
Hedeselskabet er underlagt den danske persondatalov, og enhver behandling af persondata sker under iagttagelse af persondataloven. Hedeselskabet er, jf. persondataloven, dataansvarlig for de oplysninger, der registreres om dig som medlem og besøgende på Hedeselskabets hjemmeside.

Ingen personlige oplysninger bliver på noget tidspunkt overdraget, solgt eller gjort tilgængelige for
tredjemand, bortset fra videregivelse af oplysninger, der er nødvendige for oprettelse af medlemskabet. Alle informationer opbevares på betryggende vis og er kun tilgængelige for betroede medarbejdere hos Hedeselskabet.

Ved indmeldelse i Hedeselskabet på hjemmesiden skal du oplyse Hedeselskabet om dit navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og betalingskortnr., som er nødvendigt for at oprette medlemskabet.

Hedeselskabet opbevarer dine personoplysninger med henblik på opretholdelse af et medlemsregister.

Desuden registreres din IP-adresse, hvorfra betaling af medlemskontingentet er foretaget. Hedeselskabet benytter normalt ikke denne information, men den kan benyttes i en eventuel politiefterforskning. Alle uautoriserede bestillinger politianmeldes.