Diplomoverrækkelse Menateket

Vildt - og blomsterstriber i Øster Hornum

Bestyrelsen for MeNaTeket har nu i to år arrangeret vildt- og blomsterstriber på marker, i haver og på offentlige pladser i og omkring Øster Hornum ved Rebild.

Formålet har været at binde naturen sammen gennem byen til glæde for insekter, fugle og mennesker.

Initiativet er taget på baggrund af det kommende byggeri MeNaTeket som er en udvidelse af Øster Hornum Hallen, hvor der indarbejdes naturscience faciliteter til brug for byens skole og omkringværende læringsanstalter. Herigennem skal parkeringsplads, nærvedliggende skov- og naturområder indkapsles og forenes med læringsmiljøet.

Projektet har mennesker og fællesskab i centrum og der skal blandt andet etableres et samlingssted for både lokalsamfundet og mangfoldige brugergrupper.  Der skal skabes gode rammer for mennesker, natur og teknik.

Mens vi venter
MeNaTekets bestyrelse arbejder intens med at få hentet penge hjem til byggeriet. Men det betyder ikke, at de ikke har overskud til andet.

De tilbyder nemlig byens borgere frø til vildt- og blomsterstriber enten i haven eller på marken. Samtidig har de selv stået for striberne ved byens plejehjem og nuværende hal.

E.M. Dalgas’ Mindelegat
Som en anerkendelse af det arbejde, der udføres med vildt- og blomsterstriber i byen har MeNaTeket modtaget 10.000 kroner fra Dalgas’ Mindelegat. Legatet administreres af Hedeselskabet.

Læs mere om Menateket her.

Foto øverst: Birgitte Bak-Sørensen (tv), formand for bestyrelsen i MeNaTeket, modtager fra Vibeke Højen, Hedeselskabe, et diplom som det synlige bevis for legatuddelingen.