Hedeselskabet rejser kapital fra private, offentlige instanser, fonde, virksomheder m.fl. til projekter i og for naturen. Vi investerer desuden i skov- og naturejendomme. Læs mere om ydelserne inden for Grønne Investeringer herunder. 

Grønne investeringer

Skovejerskab

Hedeselskabets Skovejerskab er samlet under navnet DDH Forest. Siden 1866 har vi plantet og ejet skov.

Grønne investeringer

Klimaskov

Konvertering af jord til klimaskov medvirker til at skabe gode økosystemer og genopretter biodiversiteten.