Legatmodtager Jørn Brandsen

Der blev bart på bakketoppen nord for Handest

Landmand Jørn Brandsen har fået tildelt 10.000 kroner fra E.M. Dalgas’ Mindelegat som et tilskud til genetablering af læ og biodiversitet omkring ejendommen. Legatet er administreret af Hedeselskabet.

Jørn Brandsen overtog for 3 år siden sit fødehjem som den 4. generation på stedet, og det forpligtiger på flere områder. Dels er der ønsket om, at stedet skal danne rammen om et moderne familieliv, og dels er der ønsket om at videreføre et mindre landbrug som et aktivt landbrug, hvor der tages hensyn til naturen. 

Den sidste del opfyldes ved, at bedriften består af en flok gallowaykvæg, der netop er fantastisk til afgræsning på en skånsom måde. Racen leverer kvalitetskød og er hårdfør, fordi den har dobbelt hårlag, der beskytter mod kulde og regn og om sommeren mod insekter. Mange gange kan de begå sig på arealer, hvor andre kvægtyper giver op. Så på flere måder matcher de ejendommens placering på en vindblæst bakketop.

At vinden på denne forårsdag mærkes lidt tydeligere end ellers, skyldes at Jørn i efteråret fik ryddet den lægivende beplantning vest for ejendommen. 

Lægivende havde beplantningen måske været i mine forældres tid, men nu var den ældre, selvgroede beplantning blevet ret så tynd, og der er ikke andet at gøre end at tage imod Hedeselskabets råd og få hjælp til et nyt bredt bælte.

Jørn Brandsen

Formålet med den nye beplantning er, at der skal være mere læ på ejendommen, men det skal også være en beplantning, der skaber bedre vilkår for dyr og insekter. Jørn og familien vil gerne have træer og buske, der er grønne det meste af året og blomstrer på forskellige tidspunkter for at tilgodese dyrelivet. Samtidig skal den give harmoni til det nærliggende engareal, hvor der er mange forskellige planter, som de græssende gallowaykvæg plejer på bedste vis.

Mindelegatet skal efter planen bidrage til etablering af den nye beplantning, som udføres af HedeDanmark.

E.M. Dalgas' Mindelegat

Legatet administreres af Hedeselskabet og gives som støtte til eller præmiering af personer, institutioner eller sammenslutninger, der yder en særlig indsats inden for beplantning, læplantning og kultivering. Legatet uddeles i portioner på 10.000 kr. eller mere.

Den næste deadline for ansøgninger er 15. juni 2023.

Legatet blev uddelt sidste gang i juni 2023 og der er ikke flere midler til uddeling.