Spurvehuset og Gitte Elsborg-Jensen

En grøn oase ved Spurvehuset

Midt i Viborgs fuglekvarter på Spurvevej er der skabt en lille grøn oase som grobund for øget biodiversitet til glæde for Spurvehusets børn, forældre og områdets beboer, men i særdeleshed også for smådyr og insekter.

FDF Spurvehuset er en selvejende institution i Viborgs sydvestlige bydel. Institutionen, der har omkring 70 vuggestue- og børnehavebørn, er stiftet af FDF Samvirke i 1971. Denne baggrund præger stadig stedet, hvor der arbejdes med at give børnene de grønne værdier fra FDF med i barndommen.

Som institution har vi et stort fokus på naturen omkring os og på at lære børnene at værne om naturen og de dyr, der lever i den, men også hvordan naturen kan give spændende oplevelser.

Gitte Elsborg-Jensen
Institutionsleder, Spurvehuset

Fra overgroet vildnæs til indbydende velkomstområde
Langs indkørslen til institutionen var der tidligere et stort gammelt grantræ med masser af vildtvoksende småbuske omkring. I 2022 blev træet beskåret og Søren Brynjolf beskar dernæst den tilbageværende stamme til en flot træskulptur med en spurv på toppen.

Med 10.000 kroner fra Dalgas’ Mindelegat og en arbejdsdag for forældre og ansatte blev de 45 m2 rundt om stammen kultiveret og anlagt med buske og blomster i sommeren 2023 til glæde for både institutionens børn og områdets beboer, men i særdeleshed også for forskellige insekter.

Næste fase bliver at lave insekthoteller sammen med børnene, så insekterne føler sig endnu mere velkomne i den lille grønne oase. Planen er at små grupper af børn kan tages med ud og spise madpakken i det grønne og se hvilke biller og andre småkryb, der kommer på besøg.