I dag har Hedeselskabet en palet af cirkulære og bioøkonomiske initiativer. Med forretningsområdet Cirkulær Bioøkonomi arbejder vi på en lang række områder med at sikre ansvarlig ressourceanvendelse gennem recirkulering af næringsstoffer og begrænsede ressourcer. Læs om ydelserne inden for Cirkulær Bioøkonomi herunder.

Biogas, gødning m.v.

Genanvendelse af restprodukter

HedeDanmarks afdeling for genanvedelse af restprodukter er i dag den største aktør i Danmark inden for håndtering og nyttiggørelse af restprodukter til jordbrugsformål.  

Grøn energi

Gasindvinding med Enricom A/S

Gennem Enricom Sp. z o.o. driver Enricom A/S tre vedvarende energianlæg i Polen, der indvinder gas fra lossepladser og dermed forhindrer den kraftige drivhusgas metan i at sive til atmosfæren. Gassen udnyttes til produktion af strøm og varme.

Naturgenopretning i de danske farvande

Blå Biomasse

Blå Biomasse A/S iværksætter tiltag, hvor naturen selv, i form af eksempelvis muslinger, tang og ålegræs, kan fungere som effektive virkemidler til naturgenopretning i de danske farvande samt sikre øget biodiversitet.