I dag har Hedeselskabet en palet af cirkulære og bioøkonomiske initiativer. Med forretningsområdet Cirkulær Bioøkonomi arbejder vi på en lang række områder med at sikrer bæredygtig ressourceanvendelse gennem recirkulering af næringsstoffer og begrænsede ressourcer. Læs om ydelserne inden for Cirkulær Bioøkonomi herunder.

Biogas, gødning, foder m.v.

Genanvendelse af restprodukter

HedeDanmarks afdeling for genanvedelse af restprodukter er i dag den største aktør i Danmark inden for håndtering og nyttiggørelse af restprodukter til jordbrugsformål.  

Grøn energi

Gasindvinding med Enricom A/S

Gennem Enricom Sp. z o.o. driver Enricom A/S tre vedvarende energianlæg i Polen, der indvinder gas fra lossepladser og dermed forhindrer den kraftige drivhusgas metan i at sive til atmosfæren. Gassen udnyttes til produktion af strøm og varme.

Kvælstofreduktion, bæredygtigt protein

Blå Biomasse

Blå Biomasse A/S producerer bæredygtigt protein og renser de danske fjorde for kvælstof. Det gør vi naturligt og bæredygtigt med blåmuslinger - Havets naturlige ressource.