Vores forretningsområder

Service handel og anlæg

Grøn Service

Grøn Service

Pleje og vedligeholdelse af grønne områder og udendørsarealer er en central del af forretningen for HedeDanmark.

Skovning

Skov

Skov

Ydelserne tæller blandt andet skovforvaltning i Danmark og Baltikum, fotoopmåling samt levering af bl.a. flis, råtræ og frø.

Manuel grødeskæring

Landskab & Anlæg

Landskab & Anlæg

Naturpleje og genopretning, kystsikring samt grødeskæring og vandløbsvedligeholdelse er et udpluk af ydelser inden for Landskab & Anlæg. 

St. Heddinge Renseanlæg - foto af Claus Boesen

Cirkulær Bioøkonomi

Cirkulær Bioøkonomi

Det ligger i Hedeselskabets DNA at udvikle effektive løsninger til fuld udnyttelse af ressourcerne og til genanvendelse.

DDH Forest varetager Hedeselskabets skovejerskab i både Danmark, Baltikum og Frankrig

Grønne Investeringer

Grønne Investeringer

Hedeselskabet rejser kapital fra private, offentlige instanser, fonde, virksomheder m.fl. til projekter i og for naturen. Vi investerer desuden i skov- og naturejendomme.

Vores brands

 • HedeDanmark a/s: International anlægsgartner, handels- og servicevirksomhed 
 • HD NordicTrees: Handel med juletræer og pyntegrønt - Store dele af Europa
 • HD BioRec: Miljø og genanvendelse - Sverige
 • HD Forest: Skovforvaltning og -investering - Estland, Letland, Litauen
 • HD Silva: Handel med råtræ og flis - Europa og internationalt
 • HD Seed: Handel med og forædling af frø - Europa og internationalt
 • HD 2412: Salg af udstyr til juletræsproduktion - Danmark, Tyskland og England
 • HD LogSystems: Digital fotoopmåling af træ - Danmark, Tyskland mv.
 • Blå Biomasse A/S: Naturgenopretning i de danske farvande
 • Enricom: Grøn energi gennem gasindvinding 
 • DDH Forest: Hedeselskabets Skovejerskab 
Naturområde - skovområde med sø
Vores vision

Vi bygger en bæredygtig fremtid - med naturen som partner

I Hedeselskabet og i vores forretningsområder arbejder vi for at modvirke og afbøde klimaforandringer ved at begrænse og kompensere CO2-udledning, erstatte CO2-tunge materialer med alternativer og gennem klimasikringsløsninger. Vi medvirker til at øge biodiversiteten og udvikler effektive løsninger til fuld udnyttelse af naturens knappe ressourcer og til genanvendelse. 

Spire
Ny forretning

Innovation og udvikling

Siden 1866 har Hedeselskabet arbejdet med udvikling af vores grønne forretningsområder. I dag er denne innovation vigtigere end nogensinde før, og derfor iværksætter vi hvert år et væld af forskellige udviklingsprojekter, som skal skabe fremtidens bundlinje.

Minivådområde

Minivådområder

Skab et flot naturområde med et minivådområde på din landejendom og støt miljøindsatsen – uden større omkostninger og besvær. Kom godt i gang med gratis og uforpligtende rådgivning.

Drænkort

Drænkort - bestil i drænarkivet eller få digitaliseret dine kort

Bestil dit drænkort fra Danmarks største drænarkiv, eller få digitaliseret placeringen af dine dræn, så de fx kan vises på en smartphone. Så kan du spare tid, penge og besvær ved renovering af dræn.