Da Hedeselskabet uddeler en del af overskuddet har vi som udgangspunkt valgt ikke at indgå i sponsoraftaler. Nedenfor kan du læse, om de forskellige muligheder, der er for at søge støtte fra Hedeselskabet.

Du er også altid velkommen til at kontakte os til en snak om dine muligheder.

𝗔𝗹𝗺𝗮𝘀 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗹𝗹𝗶𝗴𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗵𝗮𝘃𝗲 Åbning gudenåen
Støtte via

Uddelinger

Hedeselskabet har en tradition for at støtte og gennemføre relevante udviklingsprojekter, som ligger inden for vores formålsparagraf. Uddelingerne går både til større udviklingsprojekter og mindre konkrete initiativer – alle inden for natur, miljø og energi.

Børnehavebørn sår blomsterfrø
Støtte via

Medlemspuljen

Hedeselskabets medlemmer er engagerede i og har en stor viden om spændende, lokale initiativer rundt om i landet. Er du medlem af Hedeselskabet, kan du søge medlemspuljen om 25.000 kr. til et lokalt projekt. 

William Kongsgaard i Italien
Støtte via

Studielegat

Studerende ved videregående uddannelser kan søge om støtte til et udlandsophold ved legatet "Hedeselskabets Grønne Fremtid".