Erik Ellebæk og naturen

Erik Ellebæk og naturen

Erik Ellebæk har i mange år drevet et større kvægbrug på Fyn, men har for fem år siden købt en mindre ejendom tæt på Viuf - og i tilgift fået tid til at gøre en indsats for naturen.

Erik Ellebæk så mulighederne i ejendommen på 100 tønderland, hvor der produceres hø, halm og korn med egne maskiner.

På ejendommen var der ikke mange træer da Erik Ellebæk og hustru flyttede ind. Imidlertid havde de begge et stort ønske om at yde en indsats for at vildtet fra den nærliggende skov også kunne finde skjulesteder uden for skoven. 

Derfor har Erik plantet cirka 500 træer  - meget varieret blandet gran og løv - på et areal mellem landevejen og maskinhuset. Mange af planterne har han selv produceret. 

Indsatsen for naturen og øget biodiversitet på arealet er præmieret med et legat på 10.000 kroner fra E.M. Dalgas' Mindelegat.

Beplantning his Erik Ellekær