EM Dalgas Mindelegat - Lars Erik Holtegaard

Grønt og godt fra havet

Blue Farm Aps er en nystartet virksomhed, der hører til på Hanstholm Havn, hvor de hidtil på forsøgsbasis har forsøgt at opdyrke specifikke tangarter i kar.

Virksomheden har oplevet meget positive resultater specielt med tangarten Søl og har været i gang med en udvidelse af produktionsapparatet således, at der nu er opstillet ca.70 kar på havnen til at opdyrke tang. 

Udviklingen af produktionen er udført af en af virksomhedens medarbejdere, biolog Lars Erik Holtegaard, som gennem sit mangeårige arbejde har muliggjort, at denne tangart nu kan dyrkes på kommerciel basis.

Blue Farm anvender i høj grad solenergi og udleder ingen miljøbelastende stoffer. Derimod er produktion med til at reducere næringssaltforureningen i havet. I tillæg til at være opdyrkning af et nyt område indenfor primærproduktion, så kan produktionen derfor også betragtes som en ansvarlig miljøteknologi.

Havvandet, som pumpes gennem dyrkningskarrene, rummer den næring, som tangen vokser af. Disse næringssalte er således ikke længere tilstede i havvandet, når det ledes tilbage til havet.

Produktionen, som han har udviklet, er fortjenstfuld, da han under hele processen har været meget bevidst om vigtigheden af at finde alternative produktionsmetoder, og derved at sætte et minimalt aftryk på klimaregnskabet.

Lisbeth Mousten Vestergaard, direktør i Blue Farm

Alt i alt er vores intention med at opdyrke tang at producere nye, ansvarlige fødevarer samt at bidrage til udvikling af vækst og arbejdspladser i lokalområdet i Thy.

EM Dalgas Mindelegat - Lars Erik Holtegaard Legat - tang

20.000 kroner fra E.M. Dalgas’ Mindelegat

Lars Erik Holtengaard har fået Dalgas' Mindelegat for sit arbejde med at dyrke tang på land.