HedeDanmark sikrer gennem forretningsområdet Grøn Service en bæredygtig service og pleje af udendørsarealer, hvor virksomheder, butikker, organisationer og kommuner kan samle hele deres udendørs drift ét sted. Læs mere om de forskellige ydelser inden for Grøn Service herunder. 

Grøn pleje, ukrudtsbekæmpelse, hækklipning mv

Grøn pleje

HedeDanmark løser alle opgaver inden for grøn service for både private virksomheder og det offentlige. Hvad enten det drejer sig om pleje og vedligehold af grønne områder, ejendomsservice, vejservice eller lignende.

Snerydning, saltning mv.

Vintertjeneste

HedeDanmark udfører vintertjeneste i stordrift for tusindvis af ejendomsselskaber, boligforeninger, virksomheder og kommuner i hele Danmark.

Til virksomheder og boligselskaber

Skadedyrsbekæmpelse

Skadedyrsbekæmpelse og skadedyrssikring består af en række metoder og værktøjer til forebyggelse og bekæmpelse af dyr, der er til gene for mennesker.

Få data fra naturen

IoT sensorer

IoT sensorer kan hente data til registrering af personer og adfærd, overløb ved vandløb, bygværker, brønd- og kloaksystemer eller vejtemperaturer til optimering af vintertjeneste.