Vi støtter

Fra Ørslev Kloster

Uddelinger

Hedeselskabets uddelinger går både til større udviklingsprojekter og mindre konkrete initiativer – alle inden for natur, miljø og energi.

Maria Hally med Lisabon i baggrunden

Legater

Hedeselskabet varetager administration af en række legater samt uddelingen heraf.  Tre af disse kan søges af eksterne personer, institutioner eller sammenslutninger.

Blovstrød_plantning2000

Medlemspuljen

Hvert år uddeler Hedeselskabet midler via medlemspuljen til gode, lokale projekter ansøgt af medlemmer. 

Se hvor vi har støttet

Hedeselskabet uddeler hvert år midler til naturprojekter på forskellig vis. 

Støtte

Logoskulptur

Hedeselskabets medlemsudvalg

Hedeselskabets medlemsudvalg er nedsat af bestyrelsen til at varetage medlemmernes interesser og arbejder blandt andet med at kortlægge mulighederne for at støtte projekter og aktiviteter i overensstemmelse med Hedeselskabets formålsparagraf.

Medlemsudvalget består af:

  • Janus Skak Olufsen, formanden for repræsentantskabet og formand for medlemsudvalget
  • John Nielsen, næstformand for repræsentantskabet
  • Bolette van Ingen Bro, udpeget af Hedeselskabets bestyrelse

Du er altid velkommen til at fremsende forslag til mulige projekter til os på info@hedeselskabet.dk