firmaskov2000

Rasmus og passionen for plantning og nærmiljø

Rasmus Frederiksen fra Gørlev har i flere år brugt adskillige timer i sin fritid på at etablere mindre skovrejsninger, læhegn og remiser, alt sammen på frivillig og ulønnet basis. Derfor har han fået støtte fra E.M. Dalgas’ Mindelegat.

Da Rasmus Frederiksen og hans hustru Cathrine købte deres landejendom, tog de ca. 30% af jorden ud af omdriften og begyndte at konvertere landbrugsjord til skov og natur. Det har resulteret i, at en del af jorden nu er beplantet, og man kan se linjerne til, hvordan det kommer til at se ud i fremtiden med en herlig sammenslutning af skov, remiser, læhegn og søer. Og mere er på tegnebrættet, til endnu en beplantning og måske et vandhul mere.

Det er dog ikke indsatsen på egen ejendom, som har dannet grundlag for, at Rasmus Frederiksen blev indstillet som modtager af E.M. Dalgas’ Mindelegat, der tildeles personer eller institutioner, der har ydet en særlig indsats inden for beplantning mv. Det er derimod den indflydelse, som Rasmus' indsats har haft på naboejendomme og andre i lokalbefolkningen.

Indsatsen spredes som ringe i vandet
Rasmus Frederiksen har været involveret i adskillige plantningsprojekter på de omkringliggende gårde og husmandssteder. Han har hjulpet med alt lige fra jordbearbejdning, plantning, hegning og vedligeholdelse, hvilket har haft en kæmpe betydning for, at der er blevet etableret så mange beplantninger i det område.

Det er Mads Lindstrøm, projektleder i HedeDanmark, der har indstillet Rasmus til legatet.

- Vi har i HedeDanmark været med på sidelinjen, og Rasmus har været bindeled imellem de lokale og os som fagfolk. Det har konkret resulteret i plantesalg til mange planteprojekter og udførelse af større plantninger. Det er selvfølgelig positivt, men grunden til, at jeg ønskede at indstille ham som legatmodtager er den enorme indsats, som han har ydet, og som har betydet en forgrønnelse og forskønnelse af området,” siger Mads Lindstrøm. 

Da Rasmus Frederiksen begyndte tilplantningen af deres ejendom, havde han blot et ønske om at skabe mere natur for dem selv, men siden har en almindelig interesse for træer og plantning udviklet sig til en passion, som han gerne dele med andre. 

Rasmus Frederiksen har modtaget 20.000 kroner fra E.M. Dalgas’ Mindelegat.

Søen graves
Andefugle på søen

En sø bliver til

På ejendommen blev der gravet ud til en sø og i forbindelse med udgravning udlagt bunker af marksten, da der skulle udsættes danske flodkrebs i søen.

Gravænder med ællinger flyttede ind i foråret efter udgravningen. 

Der kommer dagligt svaner, ænder og hundredevis af gæs for at besøge vandhullet.

Det var det familien ønskede sig, da de begyndte projektet.

E.M. Dalgas' Mindelegat

Legatet administreres af Hedeselskabet og gives som støtte til eller præmiering af personer, institutioner eller sammenslutninger, der yder en særlig indsats inden for beplantning, læplantning og kultivering. Legatet uddeles i portioner på 10.000 kr. eller mere.

Legatet blev uddelt sidste gang i juni 2023 og der er ikke flere midler til uddeling.