Rene Lærke Hansen.

Genskabelse af beplantning ved Ringsted-Rødby banen

Hvad gør man når en banestrækning som Ringsted-Rødby i Guldborgsund renoveres og al beplantning må vige for at skaffe plads og adgang til de maskiner og mennesker, der skal udføre arbejdet?

Det spørgsmål stod Rene Lærke Hansen, ejeren af et par naturskønne hektarer tæt på den nye banestrækning, tilbage med og måtte konstatere at der ikke umiddelbart var planer om at genetablere beplantningen efter færdiggørelsen af strækningen. Anlægget er et af Danmarkshistoriens største anlægsprojekter. Jernbanen bliver en vigtig del af en helt ny, klimavenlig transportkorridor mellem Danmark og Europa, når Femern-tunnelen efter planen åbner i 2029.

Denne matrikel, som jeg ejer, er en dejlig plet i et større moseområde med rigt dyreliv og masser af vilde planter herunder gøgeurt.

Rene Lærke Hansen

For at kunne genskabe stedets ro ønsker Rene at tilplante en stor del af arealet ud mod banelegemet. Dels for at give mere ro og læ til det sommerhus, der er beliggende midt i området, og dels til at give vildtet gode og fredelige omgivelser.

Rene Lærke Hansen har fået 20.000 kroner fra E.M. Dalgas’ mindelegat som hjælp til genskabelse af beplantningerne.

Mark ved banestrækning hos Rene Lærke Hansen
Mark hos Rene Lærke Hansen