Legaterne uddeles til studerende på en videregående uddannelse i Danmark, som varer mindst tre år og har hovedvægt inden for Hedeselskabets arbejdsområder; blandt andet naturpleje, miljøforbedring og klimatilpasning.

I 2021 uddeler vi 18 legater á 12.000 kroner. Ansøgningsfristen er 1. juli 2021. 

Herunder kan du læse lidt mere om nogle af de unge mennesker, vi har støttet. 

Se oversigt over jubilæumslegatet

Anne-Katrine Duholm

Kandidatstuderende på biologi med tilvalg af tysk, Aarhus Universitet

Philip Dias Santilhano

International Business, bachelorstuderende, Copenhagen Business School

Kristian Holst Kristiansen

Techno-Antropology, kandidatuddannelse, Aalborg Universitet

Marie Bredkjær Thomsen

LUMES - Environmental Studies and Sustainability Science, kandidatuddannelse, Lund Universitet, Sverige 

Bruno Mikkelsen

Skov- og landskabsingeniør, 2. år, Skovskolen i Nødebo, Københavns Universitet

Mille Bramsen

Bioteknologi, diplomingeniøruddanelse, Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet

Matilda Elkjær Mattsson

Humanistisk samfundsvidenskabelig-idrætsvidenskab, kandidatstuderende, Københavns Universitet

Nicoline Victoria Veggerby

Naturressourcer med specialisering i naturforvaltning, 2. års studerende, det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet,…

Alma Kamper

Bioteknologi, diplomingeniør, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

Karen Bundgaard

Have- og Parkingeniør, kandidat, Skovskolen, Københavns Universitet

Kristine Fisker

Design & Innovation, bachelor, Danmarks Tekniske Universitet

Josephine Camilla Nielsen

Plantevidenskab, bachelor, Københavns Universitet