Legaterne uddeles til studerende på en videregående uddannelse i Danmark, som varer mindst tre år og har hovedvægt inden for Hedeselskabets arbejdsområder; blandt andet naturpleje, miljøforbedring og klimatilpasning.

I 2020 uddeler vi 12 legater á 18.000 kroner. Ansøgningsfristen var 1. juli 2020. 

Herunder kan du læse lidt mere om nogle af de unge mennesker, vi har støttet. 

Se oversigt over jubilæumslegatet

Karen Bundgaard

4. studieår, Have- og Parkingeniør, Skovskolen, Københavns Universitet

Kristine Fisker

Design & Innovation, bachelor, Danmarks Tekniske Universitet

Josephine Camilla Nielsen

Plantevidenskab, bachelor, Københavns Universitet

Line Kloster Pedersen

Bioteknologi, bachelor, Aalborg Universitet

Thyge Feldskou Autzen

Forest and Nature management, kandidat, Københavns Universitet

Frederik Emil Erngård Knudsen

B.Sc. International Business, bachelor, Copenhagen Business

Oscar Kyhe Clemmensen

Kemi og teknologi, forberedelse til kandidat, Danmarks Tekniske Universitet

Bertram Møbius Pedersen

Specialestuderende, skovbrugsvidenskab, Københavns Universitet

Christian Frigaard Rasmussen

Specialestuderende ved Institut for Geoscience ved Aarhus Universitet, Christian Frigaard Rasmussen, er en af de…

Nicolai Arent Quist

Bachelor på Produktion & Konstruktion på DTU, Nicolai Arent Quist, er en af de 10 studerende, vi har støttet…

Søren Nygaard

Stud. BSc. Jordbrugsøkonomi på SCIENCE, Københavns Universitet

Caroline Pedersen

Stud. BSc. Biologi på Syddansk Universitet