Legaterne uddeles til studerende på en videregående uddannelse i Danmark, som varer mindst tre år og har hovedvægt inden for Hedeselskabets arbejdsområder; blandt andet naturpleje, miljøforbedring og klimatilpasning.

I 2021 uddeler vi 18 legater á 12.000 kroner. Ansøgningsfristen er 1. juli 2021. 

Herunder kan du læse lidt mere om nogle af de unge mennesker, vi har støttet. 

Se oversigt over jubilæumslegatet

Philip Dias Santilhano

International Business, bachelorstuderende, Copenhagen Business School

Anne-Katrine Duholm

Kandidatstuderende på biologi med tilvalg af tysk, Aarhus Universitet

Kristian Holst Kristiansen

Techno-Antropology, kandidatuddannelse, Aalborg Universitet

Marie Bredkjær Thomsen

LUMES - Environmental Studies and Sustainability Science, kandidatuddannelse, Lund Universitet, Sverige 

Bruno Mikkelsen

Skov- og landskabsingeniør, 2. år, Skovskolen i Nødebo, Københavns Universitet

Mille Bramsen

Bioteknologi, diplomingeniøruddanelse, Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet

Matilda Elkjær Mattsson

Humanistisk samfundsvidenskabelig-idrætsvidenskab, kandidatstuderende, Københavns Universitet

Nicoline Victoria Veggerby

Naturressourcer med specialisering i naturforvaltning, 2. års studerende, det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet,…

Alma Kamper

Bioteknologi, diplomingeniør, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

Karen Bundgaard

Have- og Parkingeniør, kandidat, Skovskolen, Københavns Universitet

Kristine Fisker

Design & Innovation, bachelor, Danmarks Tekniske Universitet

Josephine Camilla Nielsen

Plantevidenskab, bachelor, Københavns Universitet