University of Sydney

Tobias Asmussen

Habitation, Arkitektskolen Aarhus

Tobias Asmussen portræt
Studieophold ved University of Sydney. School of Architecture, Australien

Tobias Asmussen

Urban’ udvide min viden og praktiske færdigheder inden for solenergi, bæredygtige byggematerialer og klimavenlig byggeteknologi. Jeg ønsker at anvende disse færdigheder i mit fremtidige arbejde med at skabe et bæredygtigt byliv i Danmark - vi skal leve godt, og vælge gode, fremtidssikrede løsninger, når vi bygger nyt, så der også bliver grønne områder og sund luft til de generationer, der følger os.