Australsk landskab

Stine Møller Gøttler

Naturressourcer med specialisering i miljøvidenskab, Københavns Universitet

Stine Møller Gøttler
Studieophold ved Tasmaniens Universitet, Australien

Stine Møller Gøttler

Tasmaniens Universitet har et kursus, hvor der studeres planter særlige for Tasmanien både på feltture, i bøgerne og i laboratoriet. De har også et kursus om bevarelsen af biodiversitet, hvor man studerer trusler såsom invasive arter samt værktøjer og strategier til at afhjælpe uddøen af arter og nedgang i økosystemer, der blandt andet skyldes påvirkninger fra klimaændringer.

Universitetet har også et interessant kursus om netop klimaændringer. Der studeres jordens system mellem land, havet og atmosfæren, og hvordan ændringer i klima påvirker antropogene og biologiske systemer.