Stemningsbillede fra Christchurch

Mathias Rosengaard

Skov- og landskabsingeniør, Nøddebo Skovskole

Mathias Rosengaard
Praktikophold ved Forskningsinstitut Scion, New Zealand

Mathias Rosengaard

Jeg vil blive involveret i spændende arbejde inden for økologi, mikrobiologi, entomologi, laboratorie- og feltdatabehandling samt GIS. Jeg skal også deltage i et ambitiøst skovrejsningsprojekt, som har til formål at genoprette en sund bestand af den truede art sydbøg. Jeg er sikker på, at jeg gennem mit arbejde hos Scion får udvidet min viden inden for naturpleje, miljøforbedring og klimatilpasning.