Hedeselskabet har siden 1866 arbejdet med at indhente og dele viden med henblik på at tage del i udviklingen af samfundet omkring os. I perioden 1887-1915 uddannede Hedeselskabet 50 elever med det formål, at de skulle påtage sig opgaver som ledere inden for plantningssagen. 

Hedeselskabet er i dag en moderne virksomhed, der via datterselskaber arbejder bredt inden for natur, miljø, biodiversitet og energi, og medarbejdernes kompetencer er en afgørende faktor. Derfor ønsker vi i Hedeselskabet at støtte studerende, som ønsker at hente viden og kompetencer fra udlandet.

Hvem kan søge?
Legaterne uddeles til studerende, som har gennemført mindst et års studie på en videregående uddannelse i Danmark. Uddannelsen skal vare mindst tre år og have hovedvægt inden for Hedeselskabets forretningsområder (se www.hedeselskabet.dk/forretning) og tværgående temaer som eksempelvis natur, digitalisering, klima, biodiversitet og miljøforbedring.

Der kan maksimalt opnås støtte én gang per studieforløb (bachelor, master, m.v.).

Du skal endvidere være medlem af Hedeselskabet for at søge legatet. Et års medlemskab for studerende koster 100 kroner. Læs mere og meld dig ind her.

Til hvad kan du søge? 
Støtten kan anvendes til udgifter i forbindelse med studie- eller praktikophold i udlandet. Der gives ikke støtte til deltagelse alene i korte ugekurser, konferencer og messer.

Legatmodtageren skal anvende støtten til studier i ny viden, teknologi og metoder inden for naturpleje, miljøforbedring og klimatilpasning med henblik på, at denne viden efterfølgende skal anvendes i Danmark og være med til at udbygge Danmarks position inden for området.

Nærmere krav
Udlandsopholdet må ikke være afsluttet inden den ansøgningsfristen.

Legatmodtageren kan forvente efter nærmere aftale med Hedeselskabet at skulle stå til rådighed for interview og medieomtale.

Legaterne indberettes til SKAT som ikke-skattepligtigt legat, betinget af dækning til udgifter i forbindelse med et studie- eller praktikophold i udlandet.

Dokumentation
Alle relevante oplysninger noteres i ansøgningsskemaet, som danner grundlaget for bedømmelse af ansøgningen. Der kan suppleres med et enkelt bilag, fx udtalelse eller bekræftelse på det udenlandske studieophold og ikke bilag i form af motiverede ansøgninger.

Ansøgning 
Det er Hedeselskabets medlemsudvalg, der behandler ansøgningerne om støtte.

Der er ansøgningsfrist for første runde den 1. februar med besked i slutningen af marts og for anden runde den 1. juli med besked i slutningen af september. Hent ansøgningsskemaet her.

Ansøgningen mailes til Hedeselskabet på legat@hedeselskabet.dk

Vi bekræfter modtagelsen af alle ansøgninger. Har du ikke fået en bekræftelse senest en uge efter fremsendelse af ansøgningen bedes du kontakte os på legat@hedeselskabet.dk

Spørgsmål
Spørgsmål kan rettes til medlemschef Peter Kock Hansen på tlf. 4416 8035 eller e-mail pkh@hedeselskabet.dk 

Bemærk
Vi bekræfter modtagelsen af alle ansøgninger. Derfor bedes du kontakte os, såfremt du ikke modtager en bekræftelse pr mail inden for et par dage.

Spred gerne budskabet 
Hjælp os gerne med at sprede budskabet om legatet. Hent en pdf med information om legatet her.

Se hvem der hidtil har fået legatet

Hedeselskabet har siden 2016 uddelt et legat til studerende. Frem til 2021 hed legatet Hedeselskabets jubilæumslegat, da det blev uddelt første gang i forbindelse med vores 150 års jubilæum.