Stemningsbillede Canada

Therese Gamborg

Naturressourcer, Københavns Universitet

Therese Gamborg
Studieophold på University of Victoria, Canada

Therese Gamborg

Formålet er at dygtiggøre mig yderligere inden for klima, miljø og natur og opnå̊ nye perspektiver, som kan bidrage til min videre uddannelse. Jeg er meget optaget af de naturmæssige forandringer, der forekommer rundt om i verden, og jeg ønsker at tilegne mig viden inden for de felter, der beskæftiger sig med klima- og biodiversitetskriserne.