University of California San Diego

Benedicte Reinsborg Pedersen

Biologi, Københavns Universitet

Benedicte Reinsborg Pedersen
Studieophold ved University of California San Diego, USA

Benedicte Reinsborg Pedersen

Jeg er især blevet interesseret i mikrobiologi i havet. På University of California San Diego i  fører de forskning indenfor klimaforandringer, biodiversitet og konservering, påvirkning og tilpasning, samt innovativ teknologi til at observere vores klode.

Siden jeg begyndte at dykke i Danmark, har jeg fået meget stor interesse for ålegræs, samt biofilm på ålegræs og hvordan de forskellige bakterier påvirker vandmiljøet og hvordan mikrosamfundet har ændret sig her ifm. klimaforandringerne.