For medlemmer

Publiceret 27.05 2020

Kort nyt: Kronik i medierne om skovbrug

DEBAT OM SKOV

Sidst i april havde Bent Simonsen, konstitueret direktør i Hedeselskabet en kronik i en række danske regionalaviser, hvor han beretter om Hedeselskabets holdning til benyttelse og beskyttelse af skoven. Et emne som Hedeselskabet har mere end 150 års erfaring indenfor. Under overskriften ’en skov skal både benyttes og beskyttes’ argumenterer han for et ’både og’, frem for ’enten eller’.

”Der tales i et væk om skov, fredskov, urørt skov og produktionsskov. Desværre er det som om, at debatten forplumres af en diskussion af, om naturen skal sættes før klimaet eller omvendt. I Hedeselskabet har vi arbejdet med skov og skovrejsning i mere end 150 år, og vi har ikke tradition for at blande os i debatten. Men nu mener vi, at det er tidspunktet, hvor vi må blande os og trække lidt faglighed ind i den til tider følelsesladede debat om skovrejsning og brug af træ. Skove skal både beskyttes og benyttes. For hvis skoven skal gøre en væsentlig forskel både for klimaet og indholdet i naturen, så skal begge hensyn tilgodeses,” skriver han blandt andet.

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.