For medlemmer

Publiceret 27.05 2020

Fra spade til smartphone

TILBAGE I MIDTEN AF 1900-TALLET BLEV DER LAGT UTALLIGE DRÆN, OG DE GAMLE DRÆNKORT BLIVER SÆRDELES AKTUELLE I EN VÅD VINTERSÆSON.

For medlemmer

I tidsskriftet Vækst formidler vi viden mellem praktikere og eksperter med fokus på benyttelse og beskyttelse af naturen. Bliv medlem og læs magasinet

Bliv medlem