For medlemmer

Publiceret 27.05 2020

Dræning kan blive in igen

MEGET NEDBØR GIVER ANLEDNING TIL PANDERYNKER HOS MANGE – OGSÅ FORSYNINGER, KOMMUNER OG HUSEJERE. MÅSKE DRÆNING BLIVER ’IN’ IGEN. 

Når der er vedvarende regn, er det ikke kun udfordrende for offentlige projekter og opgaver. Det kan også give udfordringer i folks haver og kældre og på veje og stræder. Siden begyndelsen af 1980’erne har mange regn- og spildevandsledninger skullet opdateres, og i mange byer har det betydet store projekter med separatkloakering for at adskille regnvand og spildevand. Og så skulle man tro, at alt er godt, når man kommer til et efterår og en vinter som denne.

”Problemet er, at vi med så vedvarende regnmængder har udfordringer med høj grundvandsstand, også inde i byerne. En almindelig separatkloakering i vejen, som vi har arbejdet med i mange år, og som mange steder giver god mening, kan bare også skabe nogle udfordringer. De gamle ledninger fungerede som en slags dræn, hvor grundvandet også kunne sive ind, men de nye ledninger er fuldstændig tætte. Vandet skal et eller andet sted hen, og så kan det i stedet give udfordringer på folks grunde. Mange grundejere har i denne vinter oplevet ekstrem høj grundvandsstand,” fortæller Morten Korsgaard, Forsyning og Anlæg, Orbicon |…

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.