For medlemmer

Publiceret 27.05 2020

Kort nyt: Fokus på Fyn

Anlægsforretning får fynsk afdeling

Plantning ved den nye letbane, anlæggelse af belægninger og grønne områder ved Munkebjergparken, udvikling af uderum i den nye bydel Bolbro, byfornyelse i Ejby. HedeDanmark er allerede involveret i mange af Odenses byudviklingsprojekter, og derfor satser HedeDanmark nu endnu mere på den fynske hovedstad og resten af regionen. Det sker med etableringen af en fast anlægsafdeling i byen.

”Odense er inde i en rivende udvikling med en lang række byudviklingsprojekter, hvor uderum og grønne områder er centrale dele. Derfor mener vi, at tidspunktet er rigtigt til at være fast til stede i byen, så vi kan være med til at realisere de planer, der er for byen,” siger Bo Vinther-Jensen, regionschef for den vestlige del af HedeDanmarks anlægsgartnerforretning.

Den lokale spydspids i det fynske har fra årsskiftet været projektleder Brian Christensen Strarup. Han kommer med 16 års erfaring fra en lokal entreprenørvirksomhed og skal med sit lokale kendskab og netværk være den drivende kraft i at få HedeDanmarks Odenseafdeling godt i gang.

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.