For medlemmer

Publiceret 27.05 2019

Kort om

Kort om...

STØTTEORDNINGEN
Der er i 2019 afsat 95 mio. kr. til etablering af åbne minivådområder og 20 mio. kr. til etablering af minivådområder med filtermatrice. Herudover bliver det muligt at få 50 procent af tilskuddet i forskud, så landmanden ikke skal lægge alle pengene til projektet ud fra start.

MINIVÅDOMRÅDER
Ved at etablere et minivådområde reducerer landmanden udledningen af betydelige mængder kvælstof og fosfor. Minivådområdet fungerer meget forsimplet ved, at drænvandet føres igennem dybe bassiner og lavvandede, beplantede zoner, som udgør en form for naturligt renseanlæg, hvor mikroorganismer reducerer kvælstofkon centrationen i drænvandet, inden det ledes videre ud i vandmiljøet.

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.