For medlemmer

Publiceret 27.05 2019

Hedeselskabet skal altid værne om fagligheden

PÅ HEDESELSKABETS 153. ÅRSMØDE TAKKEDE BESTYRELSESFORMANDEN GENNEM 12 ÅR,
FRANTS BERNSTORFF-GYLDENSTEEN, AF. VÆKST HAR MØDT HAM TIL EN SNAK OM BÅDE DENGANG OG NU.

For medlemmer

I tidsskriftet Vækst formidler vi viden mellem praktikere og eksperter med fokus på benyttelse og beskyttelse af naturen. Bliv medlem og læs magasinet

Bliv medlem