For medlemmer

Publiceret 27.05 2019

Hedeselskabets ambitiøse plan: Ikke mere snak - nu skal træerne i jorden

I 1800-TALLET SATTE HEDESELSKABET SKUB I EN BEVÆGELSE, DER RESULTEREDE I PLANTNINGEN AF TRÆER I TUSINDTAL. NU GØR HEDESELSKABET DET IGEN. 

Hedeselskabet arbejder netop nu på et enestående projekt med rod i en af de største udfordringer, vi har stået overfor i nyere tid; den stigende udledning af CO2 og de deraf stigende temperaturer. Med udgangspunkt i allerede vedtagne nationale målsætninger vil Hedeselskabet medvirke til, at cirka en fjerdedel af Danmark er dækket af skov inden for en trægeneration. Det vil sige godt 100 år. Projektet har fået arbejdstitlen ”Klimaskoven”.

”Skoven virker som en slags CO2-støvsuger. Når træerne vokser, binder de CO2, så på den måde kan vi reducere CO2-udledningen og imødegå klimaforandringerne,” forklarer Allan Bechsgaard fra DDH Forest, der er en del af Hedeselskabet.

”I bund og grund ønsker vi med ”Klimaskoven” at gå forrest og være med til at sikre, at planerne om en fordobling af skovarealet ikke ender ud i tom snak, men at der bliver plantet træer,” tilføjer han og forklarer, at selvom målsætningerne er fastlagt i Skovloven af 1989, hvor verden bekymrede sig mere om kold krig end et ophedet klima, så har de aldrig været mere aktuelle.

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.