For medlemmer

Publiceret 27.05 2019

Nyheder

ORBICON KOM GODT UD AF 2018

På blot et enkelt år har Orbicon vendt et negativt driftsresultat til et positivt. Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) for 2018 blev på 13,6 mio. kr., hvilket er en væsentlig forbedring i forhold til 2017. Her blev driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) på -49,7 mio. kr.

Den positive udvikling skyldes blandt andet, at der har været et øget fokus på omkostninger, på projekt- og risikoledelse samt tilgang af nye interessante projekter inden for klimatilpasning, miljø og byggeri.

Medarbejderne spiller ifølge Orbicon desuden en væsentlig rolle i virksomhedens succes. Derfor har Orbicon også øget fokus på motivation, arbejdsglæde og sammenhold blandt medarbejderne. Dette har allerede betydet positive resultater, herunder øget arbejdsglæde.

”Vores medarbejdere har ydet en meget stor indsats gennem året og er en væsentlig faktor i vores positive udvikling. Derfor er det med stor glæde, at vi med denne indsats er med til at motivere vores medarbejdere yderligere,” udtaler administrerende direktør Per Christensen.

Han forventer, at…

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.