Træ

2018 bød på fremgang for Hedeselskabet

For medlemmer

Publiceret 27.05 2019

Årsregnskab

RESULTATET FOR 2018 LANDER PÅ ET TILFREDSSTILLENDE NIVEAU OG ER MED  TIL AT CEMENTERE HEDESELSKABET SOM EN ROBUST KONCERN. DET VAR KONKLUSIONEN OVEN PÅ ÅRSMØDET, HVOR RESULTATET BLEV FREMLAGT FOR REPRÆSENTANTSKABET.

Det har været et aktivt år for Hedeselskabet på mange områder. Ikke mindst stod en høj aktivitet inden for salg og køb af skov samt salget af biogasvirksomheden Xergi for nogle af de nævneværdige aktiviteter. 2018 bød desuden på en positiv udvikling i flere af selskabets segmenter, især inden for Service, handel og anlæg, Skovejerskab, og Rådgivning. Den årligt tilbagevendende værdiregulering af skovene har i år også påvirket positivt. Modsat har lav prissætning for blandt andet juletræsmarkedet, tilbageholdenhed i udliciteringerne fra kommunerne samt hård priskonkurrence inden for en række forretningsområder påvirket resultatet i modsat retning.

Regnskabet blev fremlagt og godkendt på årsmødet for Hedeselskabets repræsentantskab den 29. april. Udover årsregnskab var mødet også præget af udskiftning på flere poster, blandt andet på med ny bestyrelsesformand for Hedeselskabet. Dermed kunne formand gennem 12 år, Frants Bernstorff-Gyldensteen aflevere, hvad han betegnede som et tilfredsstillende resultat for 2018 og samtidig give stafetten videre.

”Et…

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.