For medlemmer

Publiceret 27.05 2019

Et godt sted at starte

Skoleelever landet over deltager i klimademonstrationer. Virksomheder interesserer sig for CO2-kompensation og CO2-aflad. Bevidstheden om at det er på høje tid at gøre en forskel og handle har kort sagt bundfældet sig. Det kan imidlertid være uoverskueligt både for individer og virksomheder at finde ud af, hvor man skal begynde i den fælles kamp for, at verden indfrier FN’s bæredygtighedsmål.

I 2019 kigger Vækst nærmere på de 17 verdensmål og 163 delmål, som blev vedtaget den 25. september 2015, og som nu for alvor er ved komme på dagsordenen. I denne udgave af Vækst undersøger vi de muligheder, der er for at komme i gang med netop at gøre en forskel.

Som du vil opdage, behøver vi ikke nødvendigvis at opfinde nye teknologier og smartere måder at gøre tingene på. Faktisk kan vi i mange tilfælde lade os inspirere af, hvad kloden og naturen selv har gjort for at skabe balance. Vi kan udpege områder, hvor det giver mening at rekonstruere naturen, så den får samme udtryk og funktion, som den havde engang. Det vil skabe langt bedre vilkår for flora og fauna. Det vil skabe nye jobs, hvor der er brug for dem. Og det vil gøre en forskel i forhold til de klimaudfordringer, vi står overfor. Herunder en reduktion i udslippet af CO2.

Måske derfor fremstår nogle af løsningerne, som du stifter bekendtskab med her i Vækst, derfor næsten for simple og skaber tilmed et muligt fundament for en vis skepsis. Fordi du begynder at lede efter ulemper og en bagside af…

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.