For medlemmer

Publiceret 27.05 2019

Ny bestyrelsesformand for Hedeselskabet

JØRGEN SKEEL er ny bestyrelsesformand for Hedeselskabet. 

Jørgen Skeel har været medlem af repræsentantskabet siden 1999 og formand siden 2012. I kraft heraf har han været medlem af bestyrelsen og formand for medlemsudvalget. 

Hvorfor har du valgt at takke ja til posten som  bestyrelsesformand for Hedeselskabet?
Hedeselskabet er et særdeles spændende selskab, som har masser af potentiale og dygtige medarbejdere. Vi arbejder samtidig inden for et felt, som interesserer mig meget, og som jeg selv har arbejdet med i mange år; at skabe løsninger på det grønne område. Jeg har også sagt ja, fordi jeg tror, at jeg sammen med bestyrelse, ledelse og medar bejdere, kan føre Hedeselskabet videre i en spændende udvikling.

Hvordan kommer du til at sætte dit præg på bestyrelsen i kraft af din post som formand?
Jeg går meget ind for, at bestyrelsen har den rette sammensætning afspejlet i de rette kompetencer. På det netop afholdte årsmøde har der været en stor udskiftning i bestyrelsen, og jeg synes, der er en god og bred sammensætning af personer…

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.