For medlemmer

Publiceret 27.05 2019

Naturlige løsninger er vejen frem

LOVGIVNING OG STØTTEORDNINGER BLIVER NU KIGGET EFTER I SØMMENE, OPLYSER SEGES.

Med minivådområder vinder både miljø, landmand og samfund, mener specialkonsulent i SEGES Simon Rosendahl Bjorholm.

”Man skal bruge en procent af oplandsarealet til minivådområdet, så det er rimeligt oplandseffektivt. Ved at bruge et relativt lille areal kan man fjerne næringsstoffer fra et stort dyrkningsareal,” forklarer han og tilføjer, at det derfor giver mening, hvis endnu flere minivådområder skyder frem.

”Og derfor skal det være nemt at søge om støtte til etablering af nye minivådområder, og det er noget, vi arbejder på. Det er en af grundene til, at miljøministeren har nedsat en task force, som skal gøre det nemmere for landmanden,” siger han.

Ifølge Simon Rosendahl Bjorholm bliver der desuden kigget nærmere på lovgivningen.

”Der er en del lovgivningsmæssige barrierer, som er uhensigtsmæssige. Og nogle af de projekter, som derfor ikke kan lade sig gøre i dag, kommer forhåbentlig til at kunne blive etableret i fremtiden,” siger han.

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.